П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    320

 

Номер   320

Година   22.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100821

по  описа  за

2018

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г. дело №821 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС-Варна.

Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от днес за ищеца „.И.2012”О.-Р., представлявано от Е.А.И. и за ответника „.-П.Е.у.”ЕО.-В. Т., К.„. представлявано от УС: Б.М.К., Я.М.Д. и П.С.С., а за третото лице-помагач на ответното дружество „.Р.Б.-С., представлявано от всеки двама от членовете на УС в състав – Т.П., П.Х. и В.Л.С. от дата на получава на препис от протокола.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………………………