П Р И С Ъ Д А    503

 

Номер   503

Година   30.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20171240200794

по  описа  за

2017

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.П., ЕГН*, роден на 22.12.1982 г. в Г.К. с адрес: С.Д., О.К., У.„З.№5, с адрес: Г.С.,  ж.„З.Ф.“№5, в.А, е.3, а.319, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, със средно образование, безработен ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.01.2017 г. в Г.Б., о.Б. с цел да набави за себе си имотна облага – парична сума от 80.00 лева, използвайки телефонна връзка, възбудил у Р.С.Р. от с.Б., О.Б., О.Б., заблуждение, че е репортер от телевизия BTV с имена Д.М., който съдейства за събиране на средства за лечение на болно момче, и с това му причинил имотна вреда от 80.00 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл.209, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.209, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.54 НК, му налага наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 МЕСЕЦА, като на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС определя строг режим на изтърпяване на наказанието "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ВРЪЩА на „Б.п.“ЕАД, отдел „КПППО“ с адрес С., У.А.С.М.№1, бл.31, приобщения по делото оригинал на разписка за изплащане на телеграфен запис №*, служебен бон № 00449912/26.01.2017г. /л.61 от ДП/.

ОСЪЖДА подсъдимият С.Т.П., ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б., на основание чл.189, ал.3 НПК, сумата от 107.00 лв. - направени разноски за експертиза в ДП и сумата 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимият С.Т.П., ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС, на основание чл.189, ал.3 НПК, сумата от 51,16 лв. - направени разноски за експертиза и свидетел в съдебното производство и сумата 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:..............................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 06.02.2019 година

към ПРИСЪДА № 503 от 30.01.2019 г.

по НАК.Д. № 794 от 2017 г. по описа на РС-Разлог

 

РП-Р. е повдигнала обвинение против С.Т.П., ЕГН* за извършено престъпление по чл.209, ал.3, вр. ал.1 от НК -  затова, че на 26.01.2017 г. в Г.Б., о.Б. с цел да набави за себе си имотна облага – парична сума от 80.00 лева, използвайки телефонна връзка, възбудил у Р.С.Р. от с.Б., О.Б., О.Б., заблуждение, че е репортер от телевизия BTV с имена Д.М., който съдейства за събиране на средства за лечение на болно момче и с това му причинил имотна вреда в размер на 80.00 лева, като случаят е маловажен.

Представителят на РП-Р. в съдебно заседание поддържа обвинението. Поддържа квалификацията така, както е поставена в обвинителния акт – по чл.209, ал.3, вр. ал.1 от НК. Сочи, предвид съдебното минало на подсъдимия, че не са налице основания за прилагане на чл.9, ал.2 от НК и деянието му следва да бъде квалифицирано като измама представляваща маловажен случай поради ниския размер на причинените вреди. Сочи отегчаващи отговорността обстоятелства, тъй като е осъждан няколкократно за престъпления от общ характер в това число за извършени измами, изключително краткия срок, който е изтекъл от последното му ефективно изтърпяване на наказание „Лишаване от свобода“, след което е извършил деянието предмет на настоящето производство. Определя за справедливо, наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 6 месеца. Предлага така определеното наказание да се изтърпи ефективно при първоначален „строг“ режим.

Служебният защитник на подсъдимия пледира за оправдателна присъда. Сочи, че обвинението не е доказано по несъмнен начин. Намира също, че от събраните по делото доказателства не се установява осъществяване на обективните и субективните белези от състава на престъплението..

Подсъдимият С.Т.П. редовно призован, не явява в съдебно заседание и не изразява становище по повдигнатото обвинение.

Съдът, след преценка на събраните доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият С.Т.П., ЕГН*, роден на 22.12.1982 г. в Г.К. с адрес: С.Д., О.К., У.„З.№5, настоящ адрес: Г.С.,  ж.„З.Ф.“№5, в.А, е.3, а.319, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, със средно образование, безработен.

Подсъдимият е признат за виновен с определение за одобрено споразумение №132/24.07.2015 г. по НОХД №506/2015 г. на РС-А. за извършено на 21/22.07.2015 г. престъпление по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“А“ И „Б“, вр. чл.55, ал.12, т.1 НК, с което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 10 месеца, при строг режим на изтърпяване на наказанието. Наказанието е изтърпяно на 22.05.2016 г. С определение за одобрено споразумение №132/19.07.2017 г. по НОХД №12302/2017 г.  на СРС, подсъдимият е признат за виновен за извършено през периода 19.12.2016 г. – 06.02.2017 г. престъпление по чл.211, пр.3, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.29, б.“а“, вр. чл.55, ал.1, т.НК, с което му е наложено наказание осем месеца лишаване от свобода, при строг режим на изтърпяване на наказанието. Наказанието е изтърпяно на 05.02.2018 г. Подсъдимият е осъждан за други престъпления против собствеността в периода 2002 г.- 2011 г.

Подсъдимият С.П. решил да се облагодетелества като реализира телефонна измама, след като гледал интервю с пострадалия Р.Р. /Кмет на О.Б./ по телевизията в края на м.01.2017 г. На 26.01.2017 г. подсъдимият позвънил на служебен телефонен номер на О.Б., като на обаждането отговорила свидетелката Ф.Х. – ст. експрет „Връзки с обществеността“ в О.Б.. Подсъдимият поискал свързване с Кмета на О.Б., но св.Х. му обяснила, че той не се намира в сградата на общината в този момент. Подсъдимият й се представил за репортер от телевизия BTV с имена Д.М., като предоставил телефон за връзка и помолил кмета да му се обади. Веднага след това св. Х. предала на св. Р. за проведения телефонен разговор. Свидетелят Р. се обадил на посочения от подсъдимия телефонен номер, провел разговор с него, при който подсъдимият му се представил за репортер от телевизия BTV с имена Д.М., който съдейства за събиране на средства за лечение на болно момче поради спешна нужда от парична сума от 80.00 лева за провеждане на лечението му. В резултат на проведения разговор с подсъдимия, св. Р. бил мотивиран да предостави посочената парична сума, за да помогне на момчето. Подсъдимият обяснил, че парите трябва да се преведат от ЦП-С. до поискване, Ч. паричен запис с имена на получател – С.Т.П. и ползвания от него мобилен телефонен номер. Св. Р. се обадил на св.Ф.Х., като й казал да преведе паричната сума по посочения начин Ч. паричен превод по пощата. Св. Х. изпълнила указанията, като от Пощенска служба в Г.Б., О.Б., от името на св.Р. за подател наредила експресен паричен превод на сума от 80,00 лв. до получател С.Т.П.. На същата дата - 26.01.2017 г., в пощенска служба в Г.С. подсъдимият П. лично получил изпратените му 80.00 лева, видно от оригинал на разписка за изплащане на телеграфен запис №*, служебен бон№00449912/26.01.2017 г.

Така изяснената фактическа обстановка съдът приема за несъмнено установена от събраните по делото доказателства Ч. показанията на свидетелите – Р.Р., Ф.Х., Н., заключението по назначена на досъдебното производство графическа експертиза, справки от мобилните оператори, автобиография, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние,  и др. писмени доказателства.

След обстоен анализ на доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност съдът даде вяра на показанията на св. Р., тъй като те са логически последователни, вътрешно непротиворечиви и относно значимите обстоятелства намират потвърждение в други събрани по делото писмени и гласни доказателства.

От показанията на св. Р. съдът установи обстоятелствата, при които свидетеля е бил мотивиран от подсъдимия да предостави посочената парична сума, за да помогне на момчето, датата на която е наредил превеждането на парите и получаването на същите от подсъдимия. Съдът кредитира показанията му, че е бил мотивиран да предостави посочените пари, защото бил убеден от подсъдимия, който му се представил за репортер от телевизия BTV, че съдейства за събиране на средства за лечение на болно момче. В тази им част показанията му изцяло се потвърждават от показанията на св. Ф.Х., като същевременно намират категорично потвърждение и в останалите събрани доказателства - изготвена графическа експертиза и оригинал на разписка за изплащане на телеграфен запис №*/ служебен бон №00449912/26.01.2017 г./ От изготвената графическа експертиза се установява, че на цифровите и текстовите обозначения, както и положения подпис за „получател“ в оригинал на Служебен бон №00449912 от дата 26.01.2017 г. на „БП“ЕАД са изпълнени, изписани и положени от С.Т.П., ЕГН*.

От показанията на свидетеля Н. се установява, че подсъдимия П. е направил пред полицейския служител самопризнания за извършеното от него деяние, като подсъдимия подробно е разказал за извършване на измамните действия. От показанията на свидетеля се разкриват производни доказателства, относно участието на подсъдимия в извършване на деянието. Поради тези съображения, направените самопризнания от подсъдимия пред свидетеля се подкрепят от другите доказателствени материали по делото. Извънпроцесуалните изявления на подсъдимия пред полицейски служител са доказателство, свързано с обстоятелствата по делото, допринясат за тяхното изясняване и са установени по съответния ред – свидетелски показания.. Показанията на посочения свидетел кореспондират с показанията на свидетелите Р. и Х., които описват извършената измама.

От представената справка от мобилен оператор „Т.Б.“ЕАД /л.55 от ДП/ се установява, че проведения телефонен разговор на процесната дата е осъществен между телефонния номер ползван от пострадалия и телефонен номер рагистриран на името на подсъдимия С.Т.П. към посочения мобилен оператор. Гореизложеното потвърждава обстоятелството за извършеното телефонно обаждане от подсъдимия с указания за предоставяне на парите от пострадалия.

На основата на така изяснената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

С оглед така приетата фактическа обстановка, съдът прие, че подсъдимият С.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.209, ал.3, вр. ал.1 от НК, като На 26.01.2017 г. в Г.Б., о.Б. с цел да набави за себе си имотна облага – парична сума от 80.00 лева, използвайки телефонна връзка, възбудил у Р.С.Р. от с.Б., О.Б., О.Б., заблуждение, че е репортер от телевизия BTV с имена Д.М., който съдейства за събиране на средства за лечение на болно момче и с това му причинил имотна вреда в размер на 80.00 лева, като случаят е маловажен.

От обективна страна подсъдимият П. е възбудил заблуждение у свидетеля Р. като е създал у него на 26.01.2017 г. невярна представа относно личността си – репортер от телевизия BTV който съдейства за събиране на средства за лечение на болно момче, като за целта следвало да предостави сума от 80,00 лв. По този начин на пострадалия била причинена имотна вреда в размер на посочената сума от 80,00 лв.. Така формираната у свидетеля Р. и поддържана невярна представа от страна на подсъдимия мотивирала Р. да извърши разпореждане със свое имущество. Общата сума, с която Р. се е разпоредил в резултат на създадената и поддържана невярна представа, е в размер на 80,00 лева.

В случая е налице основание за квалифициране на деянието на П. като маловажен случай, предвид стойността на предмета на престъплението и сравнението с размера на минималната работна заплата, установен за страната към момента на деянието – 460.00 лв..  От друга страна деянието на обв. П. не може да се приеме за малозначително по смисъла на чл.9, ал.2 НК Случаят не е малозначителен поради съдебното минало на подсъдимият, тъй като подсъдимият е бил осъждан за престъпления против собствеността. Следователно съдът намира, че случаят е маловажен по смисъла на чл.93, т.9 от НК, тъй като извършеното престъпление представлява по ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид, поради ниската стойност на предмета на престъплението.

От субективна страна това престъпление е извършено при пряк умисъл - със съзнавани, целени и настъпили обществено опасни последици. Подсъдимият знаел, че въвежда и поддържа  заблуждение у пострадалия относно правното основание и елементите на разпореждането му. Съзнавал, че в следствие на проведения телефонен разговор със св. Р., у последния ще възникнат неправилни представи, а именно че е репортер от телевизия BTV с имена Д.М., който съдейства за събиране на средства за лечение на болно момче, което не отговаряло на истината, но въпреки това извършил престъплението. Действал с цел да набави имотна облага в размер на парите, които ще даде пострадалия, като в конкретния случай тази цел е реализирана.

Причината за извършване на посоченото престъпление е стремеж за облагодетелстване по неправомерен начин.

При индивидуализацията на наказанието, съдът намира, че наказанието на подсъдимия П. следва да се определи, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на НК - при условията на чл.36 и чл.54 от НК. Съдът  обсъди отегчаващи вината обстоятелства - следва да се отчете обремененото съдебно минало на подсъдимия, начина на извършване на измамата, значителната обществена опасност на този вид престъпления, обусловена от високия им ръст в обществото. Посоченото мотивира съда да определи наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 6 месеца, което  да се изтърпи ефективно при първоначален „строг“ режим на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС.

 При така определеното наказание, съдът прие, че ще бъдат реализирани целите на наказанието, визирани в чл.36 НК – за осъществяване на индивидуалната и генералната превенция и възпиране  подсъдимия да върши нови престъпления.

Съдът намира, че следва да върне на „БП“ЕАД, отдел „Контрол на паричните преводи и платежни операции“ с адрес С., У.А.С.М.№1, б.31, приобщената по делото в оригинал  разписка за изплащане на телеграфен запис №*, служебен бон №00449912/26.01.2017 г.

С оглед изхода по делото и разпоредбата на 189, ал.3 от НПК, съдът осъди подсъдимия да заплати по сметка на ОД на МВР-Б., на основание чл.189, ал.3 НПК, сумата от 107.00 лв. - направени разноски за експертиза в ДП и сумата 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

С оглед изхода по делото и разпоредбата на 189, ал.3 от НПК, съдът осъди подсъдимия да заплати по сметка на Рг.РС, на основание чл.189, ал.3 НПК, сумата от 51,16 лв. - направени разноски за експертиза и свидетел в съдебното производство и сумата 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист

По изложените съображения съдът постанови присъдата

 

Районен съдия:……………………………………………..