П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    271

 

Номер   271

Година   17.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200032

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат П.С. от АК-Б. – защитник на обвиняемия Р.С.С. и М.К. – районен прокурор при РП-Р., с което обвиняемият Р.С.С., роден на 13.02.1985 г. в град Благоевград, постоянен адрес: с.Д.О., О.С., махала „Г.”№1, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, безработен, ЕГН*, се признава за виновен за това, че на 07.01.2019 г. около 01.50 часа по път от републиканската пътна мрежа II-19, в района на 37 км., в района на бензиностанция „Г.“, землището на г.Б., е управлявал МПС - лек автомобил марка „А.”, модел „*“ с per. №*, след употреба на наркотично вещество - амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000“ с фабр. №ARKJ 0050, проба №5 - престъпление по чл.3436, ал.3, пр.1 от НК.

НАЛАГА на основание на чл.3436, ал.3, пр.I от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК и чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия Р.С.С. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца и наказание „ГЛОБА” от 250.00 лева.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия Р.С.С. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 7 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, от така определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС” времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №в АИС - АНД 19-3794-000002/2019 г. от възможността да упражнява това свое право, считано от 07.01.2019 г.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №32 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:………………………………………..