П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    286

 

Номер   286

Година   18.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200038

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат М.К. от АК-Б. – защитник на обвиняемия К.Д.Л. /C.J.L/,  и В.Ч., прокурор при РП-Р., с което обвиняемият К.Д.Л. /C.J.L/, роден на 20.11.1990г. в W., В., живущ в К. г.Р., У.„М.”№9, се признава за виновен в това, че при условията на чл.23, ал.1 от НК - реална и идеална съвкупност от престъпления:

За времето от около 01.30 часа до около 03.00 часа на 15.01.2019 г. в Г.Б., о.Б. в заведение „М.Р.», находящо се на у.«П.»№92 отнел чужда движима вещ - мобилен телефон, марка и модел „iP.7+“, на стойност 1`500.00 лева, собственост и от владението на С.О.О. от Г.Я., о.Я., без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като равностойността на отнетата вещ е заместена в пари до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.197, т.1 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.54 от НК, му се налага наказание «лишаване от свобода» за срок от 1 г.;

На 15.01.2019 г. около 03.00 часа в Г.Б. в и пред магазин „Х.М.“ в Г.Б. с продавач-консултант - О.А.Ж. от Г.Н. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно - буйствал, блъснал витрина и противозаконно унищожил 20 бр. бурканчета с течен шоколад, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - И.Г.К. от с.К., о.С. и Г.Н. - полицаи в ОД на МВР и А.Н.К. - полицай - РУ на МВР-Б. при ОД на МВР-Б., изразяваща се в нанасяне на удари с крак - престъпление по чл.325, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.54 от НК, му се налага наказание «лишаване от свобода» за срок от 1 г..

При условията на чл.26, ал.1 от НК извършил деяния, които поотделно осъществяват един и същ състав на едно престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината,при което последващото се явява от обективна и от субективна страна продължение на предшестващото.

- На 15.01.2019 г. около 03.00 часа в Г.Б., пред магазин „Х.М.“ причинил на И.Г.К. от с.К., о.С. - полицай в ОД на МВР-Б. при и по повод изпълнение на службата му лека телесна повреда, изразяваща се в навяхване на ставите на четвърти пръст на лявата ръка с наличие на оток и затруднени движения, което е причинило разстройство на здравето, неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК;

- На 15.01.2019 г. около 03.15 часа в Г.Б. в сградата на РУ на МВР-Б. причинил на И.Г.К. от с.К., о.С. - полицай в ОД на МВР-Б. при и по повод изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия с охлузване на дясната ръка и навяхване на глезена на левия крак с наличие на оток и кръвонасядане, което е причинило разстройство на здравето, неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК - престъпление по чл.131, ал.2, т.З, вр. с чл.130, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.131, ал.2, т.З, вр. с чл.130, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл.54 от НК, му се налага наказание «лишаване от свобода» за срок от 1 г..

На основание чл.23, ал.1 от НК, се определя едно общо наказание, най-тежкото измежду наложените, а именно - 1 г. лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание 1 г. лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

ОСЪЖДА обвиняемият К.Д.Л. /C.J.L/, роден на 20.11.1990 г. в W., В., живущ в К. г.Р., У.„М.”№9, да заплати по сметка на ОДМВР-Б., сумата от 548.80 лева, представляващи разноски по досъдебното производство за експертиза и преводач.

ОСЪЖДА обвиняемият К.Д.Л. /C.J.L/, роден на 20.11.1990 г. в W., В., живущ в К. г.Р., У.„М.”№9, да заплати по сметка на  РП- Р. сумата от 20,00 лева, представляващи разноски по  делото за преводач.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство както и в съдебното следствие, не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

Преводача К.Г.М.: Моля съда да ми присъди разноски за извършен устен превод в днешното съдебно заседание, в размер на 20,00 лева.

Съдът намира, че следва да бъдат изплатени от Бюджета на съда разноски за извършен превод от преводача К.Г.М., в размер на 20,00 лева.

Водим от горното, съдът

О п р е д е л и:

 

Да се  изплати от Бюджета на съда на преводача К.Г.М., сума от 20,00 лева за извършен устен превод в съдебно заседание на 18.01.2019 г..

Съдът  намира, че следва да бъде осъден обвиняемият К.Д.Л. /C.J.L/, със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на РС-Рг. СУМА  от 20,00 лева за извършен  устен превод на преводача К.Г.М.

Водим  от горното, съдът

О п р е д е л и:

 

ОСЪЖДА обвиняемият К.Д.Л. /C.J.L/, роден на 20.11.1990 г. в W., В., живущ в К. г.Р., У.„М.”№9, да заплати по сметка на  РС-Рг., сумата от 20,00 лева представляващи разноски по  делото за преводач.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №38  по описа на Рг.РС за 2019 г., поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:………………………………………