П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    353

 

Номер   353

Година   23.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200040

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между адвокат И.Д. от АК-Б. – защитник на обвиняемия  И.Т.П. и И.К. - мл прокурор при РП-Р.,  отразено и подписано в протокола от днешното съдебно от прокурор М.К., с което обвиняемият И.Т.П. - роден на 12.12.1996 г. в г.Р., о.Р., о.Б., ЕГН*, с адрес: г.Р., о.Р., о.Б., ж.„С.”№2, .2, А., българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, безработен, студент в Ю.„Н.Р.“, се признава за виновен за това, че на 09.01.2019 г. около 01.10 часа в г.Б., о.Б., по У.„И.Ч.” е управлявал МПС - лек автомобил марка „Ф.Ф.” с peг. №*, след употреба на наркотично вещество - канабис /тетрахидроканабинол/, установено по надлежния ред с техническо средство „DRUG TEST 5000“ с фабр. №ARKJ 0050, проба №7 (съгласно Наредба №1 от 19.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози) - престъпление по чл.343б, ал.3, пр.1 от НК.

НАЛАГА на основание на чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия и т.П. следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

глоба от 250.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия и т.П. наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемият и т.П. е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, а именно съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-3794-000012/2019 г. на н-ка на РУ-Б. при ОДМВР-Б., считано от 09.01.2019 г..

 

Районен съдия:………………………………………..