П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    400

 

Номер   400

Година   25.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200833

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат  Т.М.  от АК-Б.,  защитник на подсъдимия Г.Б.М. от с.Д., О.Р., ЕГН* и В.Ч., прокурор при РП-Р., с което подсъдимият Г.Б.М., роден на 16.11.1984 г. в Г.Р., жител и живущ в с.Д., О.Р., българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, работник, ЕГН*, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на чл.23, ал.1 от НК, извършил следните престъпления:

1. На 29.11.2018 г. около 15.50 часа  на кръстовище, образувано от път BLG-1192 и път II- 84 управлявал МПС - лек автомобил м. „Б.“* с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 1.74 на хиляда, установено по надлежен ред - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. с чл.57, ал.2 от НК, му се налагат наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца и наказание „глоба” от 100.00 лв.

2. На 29.11.2018 г. след 16.00 часа  в Г.Р., у.„Б.К.”№1, съставил неистински частен документ – акт за установяване на адм. нарушение серия „Д“, бланков №0737380/29.11.2018 г.  в частта му за подпис на нарушител и го употребил при условията на посредствено извършителство – чрез мл. автоконтрольор С.И.М.- служител в РУ на МВР-Р. пред И.А.П. - служител в РУ на МВР-Р., за да докаже съществуването на административно-наказателно правоотношение между РУ на МВР-Р. и А.Б.М. с ЕГН*, от с.Д., О.Р. - престъпление по чл.309, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.309, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2 и ал.3, т.1 от НК и вр. с чл.42б от НК му се налага наказание „пробация“ - съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно

1. задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - два пъти седмично за срок от 6;

 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК, едно общо наказание, най- тежкото измежду наложените, а именно: „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 месеца за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК, наказанието „глоба” от 100.00 лв. изцяло към най-тежкото наказание.

 

Районен съдия:…………………………………………