П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    401

 

Номер   401

Година   25.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200001

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат И.П. от АК-Б.,  защитник на подсъдимия А.И.У. - роден на 26.06.1975 г. в с.Б., о.Р., с адрес: с.Б., У.“Д.П.”№9, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с основно образование, безработен, с ЕГН* и В.Ч., прокурор при РП-Р., с което подсъдимият А.И.У. - роден на 26.06.1975 г. в с.Б., о.Р., с адрес: с.Б., У.“Д.П.”№9, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с основно образование, безработен, с ЕГН*, се признава ЗА ВИНОВЕН за това че на 28.12.2018 г. около 11.45 часа  в с.Б., о.Р., по У.„Д.В.“, в района на хотел „П.С.“ управлявал МПС - лек автомобил м. „Ш.Ф.“ с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 2.10 на хиляда, установено по надлежен ред, с техническо средство – алкотестДрегер“ 7510 с фабричен №ARDM 0190- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. с чл.57, ал.2 от НК, му се налагат наказане „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца и наказание „Глоба” от 100.00 лв.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. с чл.343б, ал.1 от НК и вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия У. наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 г..

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС“ времето, през което подсъдимият фактически е бил лишен от упражняване на това право по адм. ред, съгласно заповед за прилагане на принудителна административна мярка  №18-0331-000395/28.12.2018 г., издадена от началника на РУ на М. Г.Р., считано от 28.12.2018 г.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Районен съдия:…………………………………………