П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    441

 

Номер   441

Година   28.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200052

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание между адвокат И.Д. – защитник на обвиняемия Г.И.Я. и представителя на РП-Р. – районен прокурор К.Ч- споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №29/2019 г. по описа на РУ-Б. при ОДМВР-Б., наблюдателно производство №112/2019 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемият Г.И.Я., ЕГН*, роден на 25.11.1979 г. в Г.К., с адрес: Г.К., о.К., У.„Ж.Ж.“№2, българин, български гражданин, разведен, средно образование, неосъждан (настъпила реабилитация по право), безработен се признава за виновен, затова че на 18.01.2019 г. около 02.00 часа по път II-19 в района на 38-ми километър управлявал МПС - лек автомобил, марка и модел „М...“ с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.88 на хиляда, установена по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза №1/24.01.2019 г. на НТЛ при ОДМВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.  от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

- глоба от 100.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия Г.И.Я. наказание - лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемият Г.И.Я. е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-3794-000015/2019 г. по описа на РУ-Б. при ОДМВР-Б., считано от 18.01.2019 г..

ОСЪЖДА обвиняемият Г.И.Я., ЕГН*, от Г.К., о.К., У.„Ж.Ж.“№2, да заплати по сметка на ОДМВР-Б. сумата от 45,00 лева, представляващи разноски за експертиза в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х.дело №52 по описа за 2019 г. на РС-Рг..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство не е взета мярка за неотклонение спрямо обвиняемия Г.И.Я., поради което и не следва да се произнася.

 

Районен съдия:....................................................