Р Е Ш Е Н И Е    398

 

Номер   398

Година   25.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200564

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият М.Б.П., роден на 24.08.1969 г. в г.Я., о.Б., с адрес: г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, разведен, безработен, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2017 г. в  г.Я., о.Б., при условията на продължавано престъпление извършил следните деяния:

1. На 03.09.2017 г., около 13:30 часа, в г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, на стълбищна площадка и в обособено заведение намиращо се в г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество — коноп (марихуана) - обект с нето тегло 6,00 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,5%, на стойност 36,00 лева, обект с нето тегло 0,78 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,9% на стойност 4,68 лв. и обект с нето тегло 1,56 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,3%, на стойност 9,36 лв., като общата стойност на наркотичните вещества е 50,04 лв., като случаят е маловажен и деянието е извършено при условията на посредствено извършителство чрез друго лице - Ф.Х.П.

2. На 03.09.2017 г., около 16:00 часа, в къща в г.Я., о.Б., находяща се У.„П.”№17, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп (марихуана) - обект с нето тегло 9,68 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3%, на стойност 58,08 лв., като случаят е маловажен, като двете деяния осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващите – престъпление по чл.354а, ал.5 НК, във вр. с ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, във вр. с чл.354а, ал.5 НК, във вр. с ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага адм. наказание „глоба” от 1`100.00 лева.

Решението подлежи на обжалване и протестиране от страните в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:…………………………………………

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 04.02.2018 година

към РЕШЕНИЕ №398 от 25.01.2019 г.

по НАК.Д. №564 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесено постановление от РП-Р., с което обвиняемият М.Б.П. е предаден на съд, затова, че на 03.09.2017 г. в  г.Я., о.Б., при условията на продължавано престъпление извършил следните деяния:

1. На 03.09.2017 г., около 13:30 часа, в г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, на стълбищна площадка и в обособено заведение намиращо се в г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество — коноп (марихуана) - обект с нето тегло 6,00 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,5%, на стойност 36,00 лева, обект с нето тегло 0,78 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,9% на стойност 4,68 лв. и обект с нето тегло 1,56 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,3%, на стойност 9,36 лв., като общата стойност на наркотичните вещества е 50,04 лв., като случаят е маловажен и деянието е извършено при условията на посредствено извършителство чрез друго лице - Ф.Х.П.;

2. На 03.09.2017 г., около 16:00 часа, в къща в г.Я., о.Б., находяща се У.„П.”№17, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп (марихуана) - обект с нето тегло 9,68 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3%, на стойност 58,08 лв., като случаят е маловажен, като двете деяния осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващите – престъпление по чл.354а, ал.5 НК, във вр. с ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Представени са и доказателствени материали /ДП №271/2017 г., по описа на РУ-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Обвиняемият - редовно призован, не се явява.

Защитникът му - адвокат С., явявайки се в съдебно заседание, заявява че подзащитният му признава и не оспорва посочената в постановлението фактическа обстановка. Застъпва становище, че в основата на извършване на деянието стои обсесията на обвиняемият, че чрез лечение с наркотични вещества, ще се излекува. Излага, че същият има заболяване, което е наследствено и от което с наркотични вещества се е лекувал и баща му. Така и самият обвиняем е започнал да се лекува по този начин. Поддържа, че не се касае за престъпление извършено с користна цел, защото обвиняемият е държал наркотичните вещества за себе си, с цел лечение на заболяването си. От друга страна сочи, че към момента последният е в чужбина /Х. и А./, където живее и където това наркотично вещество е позволено за ползване, доколкото същото е с ниска концентрация на такова. Въз основа на изложените съображения, навежда довод, че на подзащитният му следва да се наложи наказание към минималния установен в кодекса размер.

Р.П. не изпраща представител и не се представлява.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

М.Б.П. е роден на 24.08.1969 г. в г.Я., о.Б., с адрес: г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, разведен, безработен, ЕГН*. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност и не му е налагано наказание по адм. ред.

Обвиняемият стопанисва къща, плевня и заведение, находящи се на У.„Я.Б.”№38 в г.Я., о.Б., както и къща, находяща се на У.„Я.Б.”№38 в г.Я., о.Б..

На 03.09.2017 г. следобед свидетеля М.К. - служител в РУ-Р., ОУ-Я., след разпореждане на началниците си, отишъл пред заведението, находящо се на У.„Я.Б.”№38 в г.Я., о.Б., стопанисвано от обвиняемия. След като установил, че няма хора, докладвал за констатираното. По същото време при него пристигнал и свидетеля М.К., също служител в РУ-Р., ОУ-Я., който следвало да охранява къщата на същия адрес. Малко след това свидетеля М.К. видял, че свидетелката Ф.Х.П. идва от къщата стопанисвана от обвиняемия, както и, че носи найлонова чанта. Тогава и разпоредил да остави чантата на земята. Същата се възпротивила, след което я хвърлила и се опитала да избяга. Поради поведениети и свидетеля М.К. я задържал, слагайки белезници на ръцете и. Малко след това на място пристигнала оперативна група. Технически специалист от същата направил наркотест на намиращата се в найлоновата чанта зелена суха листна маса, като същата реагирала положително на канабис.

След това за времето от 13.30 часа до 16.30 часа било извършено претърсване и изземване в къща, плевня и заведение, находящи се на У.„Я.Б.”№38 в г.Я., о.Б., за което бил съставен Протокол за претърсване и изземване /л.19/, като били направени и фотоснимки. Били иззети и веществени доказателства, включително и две найлонови пликчета, открити в кунята на заведението, които съдържали зелена суха листна маса, която при направения на място наркотест също реагирала положително на канабис.

След това на 03.09.2017 г. с протокол за доброволно предаване Ф.Х.П. предала на полицейски орган при РУ-Р. мобилен телефон, ведно със СИМ карта.

Отново на 03.09.2017 г. – следобяд, свидетеля Р.Ш. - служител в РУ-Р., ОУ-Я., по разпореждане от ръководителя си, отишъл пред къщата, находяща се на У.„П.”№17 в г.Я., о.Б., ползвана от обвиняемия. Малко след това на мястото пристигнал последния, придружаван от дежурната група на управлението. След това за времето от 16.00 часа до 17.00 часа било извършено претърсване и изземване в къща, находяща се на У.„П.”№17 в г.Я., о.Б., за което бил съставен Протокол за претърсване и изземване /л.25/, като били направени и фотоснимки. Били иззети и веществени доказателства – зелена листна маса и стръкове със съцветия, открити на стълбищните площадки между първи и втори, съответно между втори и трети етажи.

На 03.09.2017 г. свидетелите Б.В. и В.К. - служители в РУ-Р., ОУ-Я., се намирали на секретен пост, находящ се до горски скат - нива, находяща се в местността „Г.” землището на г.Я., о.Б., в която имало засети 23 стръка, наподобяващи канабис. След като видели, че в нивата влиза обвиняемият, се приближили към него. Когато го наближили, но на място извън нивата от която междувременно бил излязъл, същият ги видял, след което побягнал, оставяйки в същата туба и раница, които преди това носел със себе си.

Същият ден за времето от 17.35 часа до 18.00 часа бил извършен оглед на местопроизшествие в горски скат - нива, находяща се в местността „Г.” над г.Я., о.Б., за което бил съставен Протокол оглед на местопроизшествие /л.32/, като били направени и фотоснимки. Били иззети и дактолоскопни следи.

На 03.09.2017 г. от 18.05 часа до 18.40 часа било извършено претърсване и изземване в горски скат - нива, находяща се в местността „Г.” над г.Я., о.Б., за което бил съставен Протокол за претърсване и изземване /л.36/, като били направени и фотоснимки. Били иззети и веществени доказателства.

Трите действия по претърсване и изземване били одобрени с определение от 04.09.2017 г., постановено по ч.н.д. №690/17 г. по описа на Рг.РС.

 Видно от експертна справка /31/, суха зелена листна маса и съцветия, открити на У.„П.”№17 в г.Я., реагира положително на наркотичното вещество канабис /марихуана/.

На 05.09.2017 г. бил извършен оглед на веществените доказателства, събрани при претърсване и изземване в горски скат - нива, находяща се в местността „Г.” над г.Я., о.Б.. В съставеният протокол за оглед на веществени доказателства тези вещи били описани.

На 19.09.2017 г. било извършено определяне на теглото на веществените доказателства, събрани при претърсване и изземване в горски скат - нива, находяща се в местността „Г.” над г.Я., о.Б.. В съставеният протокол за определяне на нето тегло на веществени доказателства тези вещи били описани, като били направени и фотоснимки.

На 25.09.2017 г. бил извършен оглед на веществените доказателства, събрани при претърсване и изземване в къща, находяща се У.„П.”№17 в г.Я., о.Б.. В съставеният протокол за оглед на веществени доказателства тези вещи били описани.

На 25.09.2017 г. било извършено определяне на теглото на веществените доказателства, събрани при претърсване и изземване в къща, находяща се У.„П.”№17 в г.Я., о.Б.. В съставеният протокол за определяне на нето тегло на веществени доказателства тези вещи били описани, като били направени и фотоснимки.

На 19.09.2017 г. бил извършен оглед на веществените доказателства, събрани при претърсване и изземване в къща, плевня и заведение, находящи се на У.„Я.Б.”№38 в г.Я., о.Б.. В съставеният протокол за оглед на веществени доказателства тези вещи били описани.

На 25.09.2017 г. било извършено определяне на теглото на веществените доказателства, събрани при претърсване и изземване в къща, плевня и заведение, находящи се на У.„Я.Б.”№38 в г.Я., о.Б.. В съставеният протокол за определяне на нето тегло на веществени доказателства тези вещи били описани, като били направени и фотоснимки.

От заключението на назначената в досъдебното производство физико-химична експертиза №Н-125 се установява, че намерените при трите действия по претърсване и изземване веществени доказателства – зелена тревиста листна маса и зелена листна маса, е коноп /марихуана/ с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол. От същото заключение, както и от Протокол за оценка на наркотични вещества се установява, че единият от обектите събрани при претърсване и изземване от стълбищна площадка и в обособено заведение намиращо се в г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, е с нето тегло 6,00 грама и процентно съдържание  на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,5%, на стойност 36,00 лева, вторият от обектите е с нето тегло 0,78 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,9% на стойност 4,68 лв. и третият от обектите е с нето тегло 1,56 грама и процентно съдържание  на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,3%, на стойност 9,36 лв., като общата стойност на наркотичните вещества е 50,04 лв..

От същото заключение, както и от Протокол за оценка на наркотични вещества се установява още, обекта събран при претърсване и изземване в къща в г.Я., о.Б., находяща се У.„П.”№17, е с нето тегло 9,68 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3%, на стойност 58,08 лв..

Видно от изготвената съдебно-дактилоскопна експертиза в хода на ДП намерените и иззети и дактолоскопна следа №4 при оглед на местопроизшествие в горски скат - нива, находяща се в местността „Г.” над г.Я., е оставена от десен среден пръст на обвиняемият М.Б.П..

С протоколно определение по НОХД №472/2018 г., постановено на 26.06.2018 г., е било одобрено споразумение, с което обвиняемият М.Б.П. се признал за виновен за извършено на 03.09.2017 г., престъпление по чл.354в, ал.1, пр.II от НК.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства: обясненията на обвиняемият М.Б.П., показанията на свидетелите Б.В., В.К., М.К., В.Г., Р.Ш., Ф.Х.П. и Ц.П., писмените доказателства, веществените доказателства и писмени доказателствени средства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК, вр. чл.378, ал.2 НПК доказателства събрани в наказателното производство, както и заключения по експертизи.

Досежно значимите за правилното решаване на делото обстоятелства - факта на извършване на деянието, авторството, субективната страна на деянието, конкретното своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено - фактическата обстановка, са събрани достатъчно доказателствени материали, като цялостният анализ на изложените от свидетелите твърдения, както и кредитираните писмени доказателства, налага категоричен извод за виновността на обвиняемият. Съображенията за това са следните:

Доказателствата по делото са еднопосочни, взаимно допълващи се в логична връзка и последователност едно спрямо друго, поради което и не се налага подробният им анализ.

На първо място съдът кредитира изцяло обясненията на обвиняемият М.Б.П., защото се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства – експертизи. От същите и обясненията му най-общо се установява, че е с рядко автоимунно заболяване от което е страдал и баща му, като от същото последния е и починал, поради бързо протекло възпаление. Невъзможността това заболяване да бъде открито в Република България е довела до извършване на изследвания в Г., където и същото е открито. След като обвиняемият се е върнал в страната, и след като баща му вече е бил починал, е намерил семена, оставени от него и ги е засял, като е започнал да ползва тревистата маса на растението.

На следващо място следва да се посочи, че показанията на свидетелите М.К., В.Г. и Р.Ш. са пряк източник на информация относно интересуващите процеса факти, доколкото са възпроизведени от свидетели – очевидци. Тези свидетели дават подробни сведения за времето и мястото на извършване на отделните инкриминирани деяния, както и лицето, което е извършило всяко от тях, които са залегнали при извеждане на посочената по - горе фактическа обстановка и които сведения в съществената за предмета на доказване част са еднопосочни, безпротиворечиви и логически издържани.

Не е налице основание да не се дава вяра на показанията на М.К., в които се сочат данни, че е служител в РУ-Р., ОУ-Я.. На 03.09.2017 г. по разпореждане от ръководителя си, посетил заведение, находящи се на У.„Я.Б.”№38 в г.Я., о.Б., стопанисвано от семейството на обвиняемия. Установил че няма хора, като докладвал за констатираното. Тогава видял Ф.Х.П. да идва от къщата на обвиняемия, като носела найлонова чанта. След като и разпоредил да остави чантата на земята, същата я хвърлила, като се опитала да избяга. Тогава свидетеля я задържал, слагайки белезници на ръцете и. Същият свидетелства оче, че в чантата е имало зелена суха листна маса. Тогава при двамата пристигнал свидетеля В.Г., който се намирал под къщата на обвиняемия. Малко след това на място пристигнала оперативна група, като направила наркотест на намираща се в найлоновата чанта зелена суха листна маса, и същата реагирала положително на канабис. След това било извършено претърсване и изземване в къща, плевня и заведение, като от последното били иззети и намерени там две найлонови пликчета, открити в кухнята на заведението, които съдържали зелена суха листна маса, която при направения на място наркотест също реагирала положително на канабис.

Показанията на М.К. са в логическа връзка и обусловеност и кореспондират изцяло с показанията на свидетеля В.Г.. Последният свидетелства, че също е служител в РУ-Р., ОУ-Я.. На 03.09.2017 г. по разпореждане от ръководителя си, отишъл пред къщата, находяща се на У.„Я.Б.”№38 в г.Я., о.Б., обитавана от семейството на обвиняемия. Когато отишъл там, видял, че М.К. вече е там. Малко след това бил извикан от последния, където се намирала Ф.Х.П.. До нея имало найлонова чанта. Малко след това на място пристигнала оперативна група, като при направен наркотест на намираща се в найлоновата чанта зелена суха листна маса, същата реагирала положително на канабис. След това отишъл да охранява пред къщата на обвиняемия.

Съдът оценява като верни и правдиви и показанията на свидетелите М.К. и В.Г., защото кореспондират освен по между си, а и с тези на свидетелката Ф.Х.П. в съществените за предмета на доказване части, относно това, че същата е носела найлонова чанта, която е имало суха зелена листна маса.

Съдът кредитира и показанията на последната. Тази свидетелка дава подробна информация за времето, когато посещава обвиняемия и повода за това. Свидетелства, че същият е със заболяване. На инкриминираната дата след като почистила жилището на долния етаж, се качила на горния, където обвиняемият и дал жълта найлонова чанта, като и казал, да я изхвърли, заедно с негови стари лекарства, намиращи се в нея. Тогава след като слязла пред жилището била хваната от служителите на полицията.

На следващо място съдът не констатира недобросъвестност и на свидетеля Р.Ш.. Същият е незаинтересован от изхода на делото. Поради тази незаинтересованост съдът изгради своите фактически и правни изводи въз основа и на неговите показания. Гласните доказателства, съдържащи се в показанията на свидетеля Р.Ш., са непротиворечиви относно фактите, че е служител в РУ-Р., ОУ-Я.. На 03.09.2017 г. по разпореждане от ръководителя си, отишъл пред къщата, находяща се на У.„П.”№17 в г.Я., о.Б., ползвана от обвиняемия. Малко след това на мястото пристигнал последния, придружаван от дежурната група на управлението. След това  за времето от 16.00 часа до 17.00 часа било извършено претърсване и изземване в къща, находяща се на У.„П.”№17 в г.Я., о.Б., за което бил съставен Протокол за претърсване и изземване /л.25/, като били направени и фотоснимки. Били иззети и веществени доказателства – зелена листна маса и стръкове със съцветия, открити на стълбищните площадки между първи и втори, съответно между втори и трети етажи.

Така от показанията на М.К., В.Г., Р.Ш. и Ф.Х.П., са налице взаимно допълващи се гласни доказателствени средства относно датата, времето и мястото на извършване на всяко от деянията, както и лицето, което ги е извършило.

Съдът кредитира изцяло и показанията и на свидетелят Ц.П., който свидетелства, че живее в г.Г.Д. и е собственик на къщата, която не е посещавал от четири години. Предоставил я за ползване на обвиняемия, който е негов близък роднина.

Показанията на свидетелите Б.В. и В.К., не могат да послужат в подкрепа на извода за съпричастността на обвиняемия към вмененото му престъпление. Същите са неотносими към предмета на доказване, но установяват, че е бил забелязан в нива, в която е имало засят канабис. Независимо от констатираното по-горе обстоятелство, съдът оценява като верни и правдиви показанията им, защото са непротиворечиви и взаимно допълващи се. От показанията на свидетелите Б.В. и В.К. се установява, че са служители в РУ-Р., ОУ-Я., както и, че двамата били определени за дежурство на секретен пост, находящ се в горски скат - нива, находяща се в местността „Г.” землището на г.Я., о.Б.. В нивата имало засети 23 стръка, наподобяващи канабис. Видели, че в нивата влиза обвиняемият. След като се приближили към него същият ги видял, а след това побягнал, но оставил на място туба и раница, в която по-късно установили, че имало листа от канабис.

Съдът не поставя под съмнение процесуалната годност и на събраните писмени доказателства по делото, неоспорени от страните. Съдът кредитира същите, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

От съществено значение за формирането на фактическите и правни изводи на настоящата инстанция се явяват протокол за оценка на наркотични вещества, протоколи за определяне нето тегло на веществени доказателства, експертна справка, протокол за доброволно предаване, справка за съдимост, удостоверение за съпруга и родствени връзки, удостоверение за семейно положение, писмо от О.Я., справка с история на адресите на обвиняемия, справка за актуално състояние на трудови договори на обвиняемия, решение, епикризи, справка – характеристика, декларация, автобиография.

Настоящата инстанция не намира противоречия в изготвените и приети като доказателства по делото писмени медицински документи във вр. с уврежданията на обвиняемия. Посредством епикризи се установява, че многократно е постъпвал за лечение и е с диагноза – ГЕРБ – II ст. Пангастритис еритемоексудатива. Дуоденитиси хроника.

Видно от решение, постановено по гр.д. на Рг.РС се установява, че бракът между обвиняемия и Ф.Х.П. е прекратен през 2016 г. От удостоверение за съпруга и родствени връзки, от удостоверение за семейно положение на обвиняемия, се установява, че е разведен и има две деца.  От писмо от О.Я., включително справка с история на адресите на обвиняемия, се установяват адресите, на които е бил регистриран до момента на изготвяне на тези писмени документи. От справка за съдимост, се установява, че обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. От справка – характеристика, декларация и автобиография, се установява, че обвиняемият е в недобро материално положение и има добри характеристични данни. Видно от справка за актуално състояние на трудови договори на обвиняемия, към датата на деянията не е работил по трудово правоотношение.

Настоящата инстанция кредитира и останалите събрани по делото, но необсъдени поотделно по-горе писмени доказателства. Доколкото обаче същите са непротиворечиви по отношение на релевантните за доказване факти, съдът намира за ненужно подробното им обсъждане. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

Съдът кредитира и протокол за оценка на наркотични вещества, протоколи за определяне нето тегло на веществени доказателства, експертна справка, протокол за доброволно предаване.

Протоколите за доброволно предаване /за разлика от другите писмени доказателствени средства и веществените доказателствени средства/ не възпроизвеждат доказателства, а само им дават процесуална легитимация, като установяват връзката на материалния факт /вещественото доказателство/ с обстоятелствата по делото. В случая протокола играе ролята на разписка и отразява доброволна дейност между съответното предаващо вещта лице и орган на полицията. Същият представлява разписка за това, че лицето е предало доброволно вещта, описана изчерпателно в него на друго лице. Съдът кредитира в конкретния случай протокола за доброволно предаване и отразеното в него. Приложения по делото протокол за доброволно предаване е категорично свидетелство за предадените с него веществени доказателства.

Експертната справка няма характеристиките на експертизата, като способ на доказване по НПК, но има същността на официален документ, по смисъла на чл.93, ал.1, т.5 от НПК. Поради което и съгласно чл.127 от НПК, следва да се приеме за годно писмено доказателствено средство (документ), което е валиден доказателствен източник, с който се установяват и/или проверяват доказателства. Такива официални документи са и протокола за оценка на наркотични вещества, както и протоколите за определяне нето тегло на веществени доказателства.

Съдът кредитира като напълно годно доказателствено средство и протоколите за оглед, които се явяват и основно доказателствено средство в подкрепа на обвинителната теза. Тези документи съдържат всички предписани от закона реквизити по отношение на съставянето и на съдържанието им. В случая следва да се има предвид, че поемните лица не са възразили нито по начина на провеждане на процесуално-следствените действия, нито срещу резултатите от тях.

Приобщените протоколи за оглед с описаните в тях действия удостоверяват не само действията, но и мястото на извършване на всяко от тях, което в достатъчна степен се индивидуализира от наличните доказателства. Данните по делото подкрепят извода, че огледите на местопроизшествието са извършени в съответствие с изискванията по чл.156 НПК, в присъствието на поемни лица и протоколите са годно доказателствено средство.

Съдът кредитира като напълно годно доказателствено средство, и Протоколите за претърсване и изземване. Тези извършени действия, съдът намира, че не са опорочени, и че са извършени при спазване на всички изисквания на процесуалния закон. Документите съдържат всички предписани от закона реквизити по отношение на съставянето и на съдържанието им.

След  направения самостоятелен анализ на приетите по делото физико-химична експертиза и съдебно-дактилоскопна експертиза, ценени внимателно при съпоставка с останалите доказателствени източници, съдът намира, че се явява доказано повдигнатото обвинение на обвиняемия. Съдът счита за професионално и обективно изготвено всяко от тези заключения, като ползва същите при изясняване на фактическата обстановка и правните си изводи по делото. Същите са обективни, постановени от лица с необходимите знания в своята област, не са оспорени от страните и са приети без възражения от тях. Всяко от експертнните заключения на вещите лица се основава на обоснован научен анализ на относимите по делото факти и обстоятелства, за установяването на които е доказано, че са необходими специални знания от областта на науката. Тези заключения не са оспорени от страните, експертизите са изготвени съгласно процесуалните правила, безпристрастно и непротиворечиво, а заключенията са пълни и обосновани, поради което съдът ги кредитира изцяло. Изводите на вещото лице по физико-химична експертиза, кореспондират изцяло с установеното в приетата по делото експертна справка.

От заключението на назначената в досъдебното производство физико-химична експертиза №Н-125, се установява, че намерените при трите действия по претърсване и изземване веществени доказателства – зелена тревиста листна маса и зелена листна маса, е коноп /марихуана/ с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол. От същото заключение, както и от Протокол за оценка на наркотични вещества се установява, че единият от обектите събрани при претърсване и изземване от стълбищна площадка и в обособено заведение намиращо се в г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, е с нето тегло 6,00 грама и процентно съдържание  на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,5%, на стойност 36,00 лева, вторият от обектите е с нето тегло 0,78 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,9% на стойност 4,68 лв. и третият от обектите е с нето тегло 1,56 грама и процентно съдържание  на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,3%, на стойност 9,36 лв., като общата стойност на наркотичните вещества е 50,04 лв..

От същото заключение, както и от Протокол за оценка на наркотични вещества се установява още, обекта събран при претърсване и изземване в къща в г.Я., о.Б., находяща се У.„П.”№17, е с нето тегло 9,68 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3%, на стойност 58,08 лв..

Видно от изготвената съдебно-дактилоскопна експертиза в хода на ДП намерените и иззети и дактолоскопна следа №4 при оглед на местопроизшествие в горски скат - нива, находяща се в местността „Г.” над г.Я., е оставена от десен среден пръст на обвиняемият М.Б.П..

По делото са били приети веществени доказателства. Част от веществените доказателства са били приобщени към доказателствения материал с Протоколи за претърсване и изземване, с който били иззети, както и с протокола за доброволно предаване. Съдът кредитира приетите веществени доказателства, като относими към предмета на спора.

Цитираната фактология изведена от анализа на доказателствата е достатъчна по съдържанието си за обосноваване на изводите, че обвинението е доказано по всичките си елементи. В случая всички елементи от състава на престъплението са налице, като са установени всяко от деянията, времето, мястото, начина им на извършване, както и тяхното авторство. От събраните доказателства се установява безспорно и, че субекта на престъплението е правилно установен и това е именно обвиняемият. Той именно е лицето, което е осъществявал фактическа власт върху високорисковото наркотично вещество – марихуана /коноп/, открито при процесуално – следствените действия.

При гореизложеното, съдът намира, че обвиняемият М.Б.П., следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.354а, ал.5 НК, във вр. с ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Съдът приема за установено, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на това престъпление

В настоящия случай преценени в своята взаимовръзка, доказателствените факти обосноват множество изводи за това в какво се е изразявало поведението на обвиняемият, при осъществяване изпълнителното деяние на вмененото му престъпление.

Съдът приема, че на 03.09.2017 г. в  г.Я., о.Б., при условията на продължавано престъпление обвиняемият М.Б.П. е извършил следните деяния:

1. На 03.09.2017 г., около 13:30 часа, в г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, на стълбищна площадка и в обособено заведение намиращо се в г.Я., о.Б., У.„Я.Б.”№38, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп (марихуана) - обект с нето тегло 6,00 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,5%, на стойност 36,00 лева, обект с нето тегло 0,78 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,9% на стойност 4,68 лв. и обект с нето тегло 1,56 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,3%, на стойност 9,36 лв., като общата стойност на наркотичните вещества е 50,04 лв., като случаят е маловажен и деянието е извършено при условията на посредствено извършителство чрез друго лице - Ф.Х.П.;

2. На 03.09.2017 г., около 16:00 часа, в къща в г.Я., о.Б., находяща се У.„П.”№17, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп (марихуана) - обект с нето тегло 9,68 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3%, на стойност 58,08 лв., като случаят е маловажен, като двете деяния осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

В правната теория и практика е известно, че доказателствата се делят на преки и косвени в зависимост от отношението им към основния факт. Преки са онези доказателства, които пряко и непосредствено изясняват обстоятелствата, отнасящи се към основния факт. Такива са например показанията на свидетеля-очевидец. Косвените доказателства обаче могат да спомогнат за установяване на основния факт само косвено, т.е. само след като бъдат съпоставени с другите доказателствени материали по делото. Практиката на Европейския съд за правата на човека приема, че осъдителната присъда не може да се основава само и единствено на едно косвено доказателство, което не би могло да бъде решаващ мотив за постановяването на такава присъда, след като не намира никаква подкрепа в останалите доказателства и доказателствени средства по делото. В настоящия случай обаче е налице система косвени такива, от които в тяхната съвкупността, взети в тяхната връзка, произтича само един извод за авторството на деянието, а именно, че то е извършено от подсъдимият. Установени по категоричен начин, косвените доказателства, всяко едно само по себе си, дава указание за основния факт.

В настоящия случай местата където са намерени високорисковите наркотични вещества – марихуана /коноп/, стеснява в достатъчна степен, кръгът от възможните извършители на деянията. В обитаваният от обвиняемия дом, същият е живял само със своята майка. Единствено той е работел и в заведението си. От друга страна в дома собственост на Ц.П. и ползван от обвиняемият не е имало други лица, които също да го ползват. Така не се установява, че в предишни дни трети лица са имали достъп до двата обекта, където са открити инкриминираните вещи, а така не се установява такива да са оставили зелена листна маса и стръкове със съцветия, открити на стълбищните площадки между първи и втори, съответно между втори и трети етажи в къщата, находяща се на У.„П.”№17 в г.Я., както и двете найлонови пликчета съдържащи зелена суха листна маса, открити в кухнята на заведението. По-този начин се доказва косвено - чрез изключване възможността тези вещи да са оставени от друго лице, освен от обвиняемият, който е имал достъп до местата където са били съхранявани те, че именно обвиняемият е упражнявал фактическа власт върху тези вещи.

В случай тези косвени доказателства за авторство, по отношение на деянията, включени в обвинението, както и начина на извършването им, се подкрепят и от косвено такова, каквото е признанието на обвиняемият в дадените от него обяснения. От същите се установява, че е отглеждал растения, макар и да не сочи какви, както, и, че същите са с високорисково наркотично вещество – марихуана /коноп/. Така следва да се приеме за установено, че именно обвиняемият е лицето, което е осъществявало фактическа власт върху инкриминираните вещи, доколко е ползвал същите лично.

Първото от деянията е извършено при условията на посредствено извършителство чрез друго лице - Ф.Х.П.. Същата е действала като посредствен извършител – като пълнолетно наказателно – отговорно лице формално е извършила действия, които запълват състав на престъпление, несъзнавайки че в обективната действителност тези факти са се осъществили по определен начин. Обвиняемият е казал на тази свидетелка да изхвърли чантата с лекарства, без да и е казал, какво съдържат тези лекарства. Така Ф.Х.П. не е съзнавала, че върши незаконна дейност, а именно, че пренася в чантата инкримираните вещи. Така липсва знание у нея относно фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на престъплението по чл.354а, ал.5 НК, във вр. с ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Последното изключва интелектуалния момент на умисъла в поведението и, поради което осъществяваното от нея се явява в условията на чл.14, ал.1 от НК – „извинителна фактическа грешка“. От друга страна, тези обстоятелства са били известни на обвиняемият, както и чрез нейните действия осъществява състава на престъплението.

Съгласно Списък I и Списък IV на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г. (ратифицирана от РБ, обн. ДВ. бр.87/15.10.1996 г.) марихуаната е високо рисково наркотично вещество. Същото е под международен контрол, съгласно цитираната Конвенция и Конвенцията на ООН от 1988 г. срещу незаконния трафик на упойващи вещества и психотропни субстанции (ратифицирана от РБ, обн. ДВ. бр. 89/19.1993 г.), а с ратифицирането на посочените международни актове (чл.5, ал.4 от КРБ) марихуаната е поставена и под национален контрол, като в съответствие с тези актове е и издадения ЗКНВП. Марихуаната е включена в списъка – приложение №1 към чл.3, ал.2 на ЗКНВП на растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Безспорно се установи и че обвиняемият не е имал надлежно разрешително за държане на инкриминираното вещество по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗКВНВП.

Разпоредбата на чл.354а НК защитава важни обществени отношения, свързани със здравето на гражданите. Това обстоятелство е преценено от законодателя принципно при криминализирането на държането на високорискови наркотични вещества. За да бъде определено като престъпно обаче конкретното поведение, то следва да покаже типичната за този тип прояви степен на засягане на обекта на деянието, което да обоснове използването на санкционите средства на наказателното право и да ги направи обществено приемливи. Съгласно чл.93, т.9 от НК, едно деяние представлява маловажен случай, когато степента на обществената му опасност е по-ниска в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства. Съдебната преценка по този въпрос се извършва на основата на фактическите данни по делото, отнасящи се до начина на извършване на деянието, вида и стойността на предмета му, вредните последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства, които имат значение за степента на обществена опасност и моралната укоримост на извършеното.

В случая тези обстоятелства са налице – обвиняемият е с чисто съдебно минало, с добри характеристични данни, намереното и иззето инкриминирано вещество е в малко количество, съответно оценъчната му стойност е ниска, а активно наркотичен компонент е относително нисък процент. Именно тези обстоятелства дават основа на съда да приеме, че се касае за маловажен случай по смисъла на чл.354а, ал.5 НК, във вр. с ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК.

Отделните деяния извършени от обвиняемият са при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 НК. Налице са общо две прояви на държане на високорисково наркотично вещество - коноп (марихуана), които са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващото деяние се е явявало от обективна и субективна страна продължение на предшестващото го. Следователно извършеното от обвиняемият следва да се квалифицира като едно продължавано престъпление по чл.26, ал.1 от НК.

Причини и мотиви за извършеното престъпление - ниското правосъзнание на обвиняемият, несъобразяването му с установения в страната правов ред, както и желанието му да се самоизлекува, доколкото лечението му в страната да не е дало необходимите резултати.

От друга страна субективно, деянието е извършено при пряк умисъл, като обвиняемият М.Б.П. е разбирал  характера  на деянието  си, желаел е настъпването на последиците. От субективна страна, за съставомерността на същото се изисква умисъл у извършителят, т.е. съзнание за всеки от обективните елементи от състава на престъплението. Обвиняемият М.Б.П. е разбирал свойството и значението на извършеното, като не само е съзнавал обществено опасният характер на деянието си и неговите последици, но наред с това е искал и тяхното настъпване, при което е реализирал намеренията си. Действията му показват, че в съзнанието му са били оформени представи за това, че държи наркотично вещество в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила - без необходимото разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.Обвиняемият е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си към момента на извършване на инкриминираните деяния. Ето защо, анализирайки престъплението от субективната му страна, съдът счита, че същото е извършено при пряк умисъл.

При определяне на наказанието съдът е счел, че са налице основанията на  чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемият от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.354а, ал.5 НК, във вр. с ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, с налагането на адм. наказание, защото  извършеното от него престъпление се наказва с глоба, същото е извършено умишлено, обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, с деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

При индивидуализация на наказанието на обвиняемият М.Б.П. съдът обсъди като смекчаващи отговорността обстоятелства факта, че е с добри характеристични данни, че е изразил съжаление за извършеното от него, тежкото му материално положение, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина. Отегчаващи отговорността и обстоятелства съдът не отчете.

Броят и тежестта на смекчаващите отговорността на дееца обстоятелства, води до закономерният извод, че индивидуализацията на наказанието следва да бъде извършена при наличие само на смекчаващите такива. Преценявайки всичко това, съдът освободи обвиняемият от наказателна отговорност, като му наложи адм. наказание „глоба” от 1`100.00 лева.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у обвиняемият на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

04.02.2019  г.

Районен съдия: ………………………………………..