Р Е Ш Е Н И Е    398

 

Номер   398

Година   25.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200564

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият М.Б.П., роден на 24.08.1969 г. в г.Я., о.Б., с адрес: г.Я., о.Б., у.„Я.б.”№38, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, разведен, безработен, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2017 г. в г.Я., о.Б., при условията на продължавано престъпление извършил следните деяния:

1. На 03.09.2017 г., около 13:30 часа, в г.Я., о.Б., у.„Я.б.”№38, на стълбищна площадка и в обособено заведение намиращо се в г.Я., о.Б., у.„Я.б.”№38, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество — коноп (марихуана) - обект с нето тегло 6,00 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,5%, на стойност 36,00 лева, обект с нето тегло 0,78 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,9% на стойност 4,68 лв. и обект с нето тегло 1,56 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,3%, на стойност 9,36 лв., като общата стойност на наркотичните вещества е 50,04 лв., като случаят е маловажен и деянието е извършено при условията на посредствено извършителство чрез друго лице – Ф.Х.П.

2. На 03.09.2017 г., около 16:00 часа, в къща в г.Я., о.Б., находяща се у.„П.”№17, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп (марихуана) - обект с нето тегло 9,68 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3%, на стойност 58,08 лв., като случаят е маловажен, като двете деяния осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващите – престъпление по чл.354а, ал.5 НК, във вр. с ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, вр. с чл.354а, ал.5 НК, вр. с ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага адм. наказание „глоба” от 1`100.00 лева.

Решението подлежи на обжалване и протестиране от страните в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:…………………………………………