О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    829

 

Номер   829

Година   13.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101423

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, предявена от Г.Г.К., ЕГН*, А. г.Р., У.„И.“99, в.А, .2, а.6, А. Г.Р., ЕГН*, А. с.Б., У.„Д.с.“10 и Ж.Г.П., ЕГН*, А. г.Р., У.„Е.Й.“95, Ч. адвокат М.Г.П., - САК, с ЕГН*, със С.А. г.С., У.С.№29, .3, против „Г.Ф.” Г.С., У.„Г.И.”№2, .4, представлявано от С.С. - ИД и от Б.М. - ИД и Председател на УС на ГФ.

Твърди се в исковата молба, че на 26.12.2013 г., около 03.30 часа - 04.00 часа в с.Б., о.Р., по у.„Г.Д.”, в района на дом №59, като правоспособен водач, категория „В”, Т.Р.К., управлявайки МПС - лек автомобил марка „М.“, модел „Е..”, с per. №*, собственост на К.К.К., нарушил правилата за движение ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на А.Г.К. от с.Б., о.Р., като деянието е извършено в пияно състояние - с концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия 1,04 на хиляда.

Образувано било досъдебно производство, а впоследствие НОХД №373/2015 г. по описа на Бл.ОС, по което Т.Р.К. с присъда №5164 от 07.10.2016 г. е признат за виновен и му е наложено наказание. Присъдата е изменена от Ап.С-С. и е влязла в сила.

Горните факти обуславят правния интерес на наследниците на А.Г.К. от предявяването на иск с правно основание чл.45 от ЗЗД, вр. с чл.52 от ЗЗД, за осъждане на Г.Ф.” да им заплати обезщетения за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди в размер на 5`000.00 лева за всеки от ищците, ведно със законната лихва от датата на деликта.

С разпореждане №9 от 03.01.2019 г. съдът е пристъпил към изпълнение на процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК.

В срока за отговор - на 13.02.2019 г. е депозирана молба от ищците, с която молят производството по настоящото гражданско дело да бъде прекратено, поради постигнато извънсъдебно споразумение за изплащане на обезщетение.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна - ищец по делото, която разполага с процесуалната възможност да оттегли исковата молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание. По делото не е проведено нито едно съдебно заседание, поради което са налице предпоставките на чл.232 от ГПК за оттегляне на исковата молба без съгласие на ответника.

С оттеглянето на исковата молба съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКАТЯВА производството по гр. дело №1423 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради оттегляне на исковата молба от ищеца по делото.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………………