П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1079

 

Номер   1079

Година   27.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101160

по  описа  за

2018

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1160 от 2108 г. по описа на РС-  Разлог, поради отказ от иска.

Определението, с което е прекратено настоящото производство подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от получаване на съобщението от страните пред ОС-Бл.

 

Районен съдия:......................................................