П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    670

 

Номер   670

Година   07.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100021

по  описа  за

2019

година

 

РАЗРЕШАВА на непълнолетната М.Л.М., ЕГН*, с адрес в г.Р., У.„С.П.“№2, да сключи граждански брак с Г.З.К., ЕГН*, с адрес в г.В., У.„У.“№30.

 Решението не подлежи на обжалване като уважаващо молба по охранително производство.

 

Районен съдия:.................................................