П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    557

 

Номер   557

Година   01.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200851

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А. И.Д. адвокат към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимия Й.И.П., роден на 22.11.1984 г. в Г., жител в Г.Б., У.„Б.М.“№59, българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН* и представителя на РП-Р. – зам. районен прокурор В.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №851/2018 г. по описа на Рг.РС, БП №321/2018 г. по описа на РУ-Р., наблюдателно производство №1920/2018 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимият Й.И.П., роден на 22.11.1984 г. в Г., жител в Г.Б., У.„Б.М.“№59, българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.11.2018 г. в периода от около 23.00 часа до около полунощ на 26 срещу 27.11.2018 г. в Г.Б. пред дом №59 на У.„Б.М.“ в съучастие като съизвършител с Й.И.П. от Г.Б. извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно: отправили обиди и закани за убийство спрямо Р.А.Ю. и С.И.З. - полицейски служители при РУ на МВР-Р., отправяйки към тях следните думи: „Ще ви избием, имаме оръжие и ще ви избием, ще ви е* майката, ще ви заколим, като ви намерим цивилни…!“, както и самостоятелно извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото: отправил закана и клетва спрямо С.И.З. - полицейски служител при РУ на МВР-Р.: „Ще се срещнем някой път на улицата, когато не си на работа и ще те пребия от бой! Да ти умрат децата!“-  престъпление по чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК.

НАЛАГА на основание чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.57, ал.1 и ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„в“ от НК, вр. с чл.47, ал.1 от НК и вр. с чл.52 от НК, наказание „ГЛОБА” от 300.00 лева и наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което  се състои в публично порицание на подсъдимия Й.П., което да бъде обявено чрез поставяне на таблото за обяви на общинска администрация Г.Б. на извлечение от определението за одобряване на настоящето споразумение, което да включва осъдителния диспозитив и наложеното наказание на подсъдимия за срок от 1 месец, считано от  поставянето на извлечението върху таблото за обяви.

ОДОБРЯВА постигнатото между А. И.Д. адвокат към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимия М.И.П., роден на 02.06.1987 г. в Г., от Г.Б., У.„Б.М.“№59, българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН* и представителя на РП-Р. – зам. районен прокурор В.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №851/2018 г. по описа на Рг.РС, БП №321/2018 г. по описа на РУ-Р., наблюдателно производство №1920/2018 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимият М.И.П., роден на 02.06.1987 г. в Г., от Г.Б., У.„Б.М.“№59, българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 26.11.2018 г. в периода от около 23.00 часа до около полунощ на 26 срещу 27.11.2018 г. в Г.Б., пред дом №59 на У.„Б. М.“, в съучастие като съизвършител с Й.И.П. от Г.Б. извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно: отправили обиди и закани за убийство спрямо Р.А.Ю. и С.И.З. - полицейски служители при РУ на МВР-Р., отправяйки към тях следните думи: „Ще ви избием, имаме оръжие и ще ви избием, ще ви е* майката, ще ви заколим, като ви намерим цивилни…!“, както и самостоятелно извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, размахвайки лопата срещу Р.А.Ю., Б.Г.В. и А.А.Ш.- полицейски служители при РУ на МВР-Р. - престъпление по чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК.

НАЛАГА на основание чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.57, ал.1 и ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„в“ от НК, вр. с чл.47, ал.1 от НК и вр. с чл.52 от НК, наказание „ГЛОБА” от 300.00 лева и наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което се състои в публично порицание на подсъдимия М.П., което да бъде обявено чрез поставяне на таблото за обяви на общинска администрация Г.Б. на извлечение от определението за одобряване на настоящето споразумение, което да включва осъдителния диспозитив и наложеното наказание на подсъдимия за срок от 1 месец, считано от поставянето на извлечението върху таблото за обяви.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите М.И.П. и Й.И.П. и двамата от г.Б., със снета по делото самоличност, да заплатят солидарно по сметка на Рг.РС сумата от 8.00 лева, представляваща пътни разноски за свидетел в съдебното производство, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №851/2018 г. по описа на РС-Рг..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………..