П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    651

 

Номер  

Година   06.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200049

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в  протокола от днешното съдебно заседание между А.Т.М. – защитник на обвиняемия Л.М.И. и представителя на РП-Р. – прокурор М.К., споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №302/2018 г. по описа на РУ на МВР-Б., наблюдателно производство №1895/2018 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемият Л.М.И. - роден на 19.08.1964 г. в А., с адрес: Г.Р., о.Б., У.„Б.”№1, .3, а.4, гражданин на В., вдовец, пенсионер по болест, неосъждан, ЛНЧ* се признава за виновен за това, че на 16.11.2018 г. около 17.00 часа в Г.Б. по У.„П.Е.“ управлявал МПС - лек автомобил марка и модел „К.С.“ с per. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 3,53 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза №609/20.11.2018 г. на НТЛ при ОД на МВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК и чл.47, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Л.М.И. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години. НАЛАГА на обвиняемия Л.М.И. наказание, „глоба” от 190.00 лева. НАЛАГА на основание чл.343г от НК, на обвиняемия Л.М.И. наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 15 месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС времето, през което обвиняемият е бил лишен по адм. ред със заповед №в АИС-АНД 18-3794- 000200/2018 г. от възможността да упражнява това свое право, считано от 16.11.2018 г. ОСЪЖДА обвиняемия Л.М.И., със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на ОД на МВР-Б. сумата от 45.00 лева за изготвена химическа експертиза, сумата от 40.00 лева за извършен превод в хода на досъдебното производство, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист. Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

Съдът намира, че следва да бъдат изплатени от Бюджета на съда разноски за извършен устен превод в съдебно заседание от 06.02.2019 г. от преводача К.Г.М. от 20,00 лв.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ от Бюджета на съда на преводача К.Г.М., сума от 20,00 лева за извършен устен превод в съдебно заседание на 06.02.2019 г..

Следва да бъде осъден обвиняемият Л.М.И., със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на РП-Р. сумата от 20,00 лева за извършен превод от български на английски език на споразумение от 21.01.2019 г. за решаване на досъдебно производство №3794 3M-302/2018 г. по описа на РУ на МВР-Б., набл. производство  №1895/2018 г. по описа на РП-Р./, съгласно представена справка-декларация приложена на лист 6-ти от делото.

Следва да бъде осъден обвиняемият Л.М.И., със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на РС-Рг. сума от 20,00 лева за извършен устен превод в съдебно заседание на 06.02.2019 г. от преводача К.Г.М..

Водим  от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСЪЖДА обвиняемият Л.М.И., със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на РП-Р. сумата от 20,00 лева за извършен превод от български на английски език на споразумение от 21.01.2019 г. за решаване на досъдебно производство №3794 3M-302/2018 г. по описа на РУ на МВР-Б., набл. производство  №1895/2018 г. по описа на РП-Р./, съгласно представена справка-декларация приложена на лист 6-ти от делото.

ОСЪЖДА обвиняемият Л.М.И., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на  РС-Рг. сумата от 20,00 лева, представляващи разноски по делото за преводач.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х.дело №49/2019 г. по описа на Рг.РС..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….