П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    845

 

Номер   845

Година   14.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200099

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Т.К. адвокат към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимия Е.С.Д., роден в г.Р. на 21.04.1994 г., с адрес: г.Р., Ж.„С.”№7, .1, а.3, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, безработен, ЕГН* и представителя на РП-Р. –  прокурор М.К., подписано в днешното съдебно заседание от прокурор К.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №99/2019 г. по описа на Рг.РС, ДП №417/2016 г. по описа на РУ-Р., наблюдателно производство №2311/2016 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимият Е.С.Д., роден в г.Р. на 21.04.1994 г., с адрес: г.Р., Ж.„С.”№7, .1, а.3, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, безработен, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода м.06.2016 г. – м.08.2016 г., при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, е извършил следните деяния:

1. Един ден през м.08.2016 г. в г.Р., от сграда на Железопътен участък г.Р., намираща се в района на жп гара г.Р., в съучастие като съизвършител с Г.К.Д. и Х.Н.К., двамата от г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – демонтиране на стъкла на входна врата на тераса на втория етаж, е отнел чужди движими вещи, собственост на Железопътна секция г.П. при ДП„НКЖИ“: 1 брой моторен трион марка и модел „J.2045” на стойност 100.00 лева и 1 брой ъглошлайф марка „С.” на стойност 35.00 лева, всичко на обща стойност 135,00 лева, от владението на К.Д.С. – материално-отговорно лице в качеството му на Н-к участък по ПЖПС в жп участък г.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

2. Един ден през м.08.2016 г. в г.Р., в бившето военно поделение на г.Р., в съучастие като съизвършител с Г.К.Д. от г.Р., чрез отваряне на преден капак на незаключен лек автомобил марка и модел „В.Н.” с рег. №*, е отнел чужда движима вещ, собственост на С.Т.Н. от г.Р., а именно: 1 брой акумулатор с неустановена марка, 62 Ач, на стойност 70.00 лева, от владението на Н.И.К. от г.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои;

3. Един ден през м.08.2016 г. от вила в местността „Ш.”, землището на г.Р., в съучастие като съизвършител с Г.К.Д. от г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот – изкъртване на входна врата на първи етаж на вилата, е отнел чужди движими вещи: 1 брой куфар с принадлежности – 13 бр. ножа, 1 бр. сатър, 2 бр. ножици, 1 бр. тирбушон, 1 бр. заточващ инструмент (масат), 5 бр. вилици, на стойност 97.00 лева, и 1 брой музикална тонколона за мобилен телефон марка „D.” на стойност 20.00 лева, всичко на обща стойност 117.00 лева, от владението на собственика А.П.Ч. от г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. Един ден през м.08.2016 г. от вила в местността „Ш.”, землището на г.Р., в съучастие като съизвършител с Г.К.Д. от г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот – изкъртване на врата на тераса на таванска стая на вилата, и чрез използване на техническа средство – оригинален ключ за врата на пристройка, е отнел чужди движими вещи: 1 брой перфоратор марка и модел „Б.2-26” на стойност 100.00 лева, собственост на Г.С.Д. от с.Б., о.Р., и 1 брой бормашина марка „Б.” на стойност 55.00 лева, 1 брой шлайф марка „Р.” на стойност 40.00 лева и 1 брой ролетка с дължина 5 метра на стойност 1.00 лев, собственост на Х.И.Ж. от г.Р., всичко на обща стойност 196,00 лева (от които – 100.00 лева е стойността на вещта, собственост на Г.Д., а 96.00 лева – на вещите, собственост на Х.Ж.), от владението на Х.И.Ж. от г.Р. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

5. Един ден в периода м.06.2016 г. – м.08.2016 г., в г.Р., на спортна площадка в парк пред бившето военно поделение, при условията на посредствено извършителство, използвайки наказателно неотговорното малолетно лице А.Б.Х. от г.Р., е отнел чужда движима вещ: 1 брой мобилен телефон марка и модел „S.G.J1”, годен за употреба, на стойност 80.00 лева, от владението на А.К.А. от г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянията осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на  предшестващите, а общата стойност на отнетите вещи възлиза на сума в размер от 598.00 лева – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.ІІ от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което на основание чл.197, т.3 от НК, вр. 195, ал.1, т.3, т.4, пр.ІІ от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, вр. чл.37, ал.1, т.2, вр. чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1 и т. 2, ал.3, т.1 от НК, вр. чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК, налага на обвиняемия Е.С.Д. наказание „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки:

      А) задължителна регистрация по настоящ адрес: г.Р., Ж.„С.”№7, .1, а.3, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично за срок от 11 месеца;

      Б) задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11 месеца.

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Т.М. – адвокат към АК-Б., в качеството му на защитник на обвиняемия Г.К.Д., роден в г.Р. на 01.03.2000 г., с адрес: г.Р., У.„Х. Б.”№24, българин, български гражданин, неженен, ученик в 12 клас ПГМСС-Р., неосъждан, безработен, ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор М.К. и подписано в днешното съдебно заседание от прокурор К.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №99/2019 г. по описа на Рг.РС, ДП №417/2016 г. по описа на РУ-Р., наблюдателно производство №1123/2016 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемия Г.К.Д., роден в г.Р. на 01.03.2000 г., с адрес: г.Р., У.„Х. Б.”№24, българин, български гражданин, неженен, ученик в 12 клас ПГМСС-Р., неосъждан, безработен, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода м.06.2016 г. – м.08.2016 г., при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, като непълнолетен, който е могъл да разбира свойството и значението на извършеното от него деяние и да ръководи постъпките си, е извършил следните деяния:

1. Един ден през м.08.2016 г. в г.Р., от сграда на Железопътен участък г.Р., намираща се в района на жп гара г.Р., в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. и Х.Н.К., двамата от г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – демонтиране на стъкла на входна врата на тераса на втория етаж, е отнел чужди движими вещи, собственост на Железопътна секция г.П. при ДП „НКЖИ“: 1 брой моторен трион марка и модел „J.2045” на стойност 100.00 лева и 1 брой ъглошлайф марка „С.” на стойност 35.00 лева, всичко на обща стойност 135,00 лева, от владението на К.Д.С. – материално-отговорно лице в качеството му на Н-к участък по ПЖПС в жп участък г.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

2. Един ден през м.08.2016 г. в г.Р., в бившето военно поделение на г.Р., в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р., чрез отваряне на преден капак на незаключен лек автомобил марка и модел „В.Н.” с рег. №*, е отнел чужда движима вещ, собственост на С.Т.Н. от г.Р., а именно: 1 брой акумулатор с неустановена марка, 62 Ач, на стойност 70.00 лева, от владението на Н.И.К. от г.Р. без негово съгласие с намерение, противозаконно да я присвои;

3. Един ден през м.08.2016 г. от вила в местността „Ш.”, землището на г.Р., в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот – изкъртване на входна врата на първи етаж на вилата, е отнел чужди движими вещи: 1 брой куфар с принадлежности – 13 бр. ножа, 1 бр. сатър, 2 бр. ножици, 1 бр. тирбушон, 1 бр. заточващ инструмент (масат), 5 бр. вилици, на стойност 97.00 лева, и 1 брой музикална тонколона за мобилен телефон марка „D.” на стойност 20.00 лева, всичко на обща стойност 117,00 лева, от владението на собственика А.П.Ч. от г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. Един ден през м.08.2016 г. от вила в местността „Ш.”, землището на г.Р., в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот – изкъртване на врата на тераса на таванска стая на вилата, и чрез използване на техническа средство – оригинален ключ за врата на пристройка, е отнел чужди движими вещи: 1 брой перфоратор марка и модел „Б.2-26” на стойност 100.00 лева, собственост на Г.С.Д. от с.Б., о.Р., и 1 брой бормашина марка „Б.” на стойност 55.00 лева, 1 брой шлайф марка „Р.” на стойност 40.00 лева и 1 брой ролетка с дължина 5 метра на стойност 1.00 лев, собственост на Х.И.Ж. от г.Р., всичко на обща стойност 196,00 лева (от които – 100.00 лева е стойността на вещта, собственост на Г.Д., а 96.00 лева – на вещите, собственост на Х.Ж.), от владението на Х.И.Ж. от г.Р. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на  предшестващите, а общата стойност на отнетите вещи възлиза на сума от 518.00 лева – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.ІІ от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3 от НК, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.ІІ от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, вр. чл.37, ал.1, т.11, вр. чл.52 от НК, налага на обвиняемия Г.К.Д. наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез обява на информационното табло на о.Р. за срок от 30 дни;

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемите Е.С.Д., с ЕГН* и Г.К.Д. с ЕГН* и двамата от г.Р., със снета по делото самоличност да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР сумата от 658.26 лева лева, представляваща разноски в ДП за експерти, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист по сметка на Рг.РС.

 

Районен съдия:………………………………………