П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    846

 

Номер   846

Година   14.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200101

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.И.Т. към АК-Б., в качеството му на защитник на обвиняемия А.Ф.Б. и представителя на РП-Р. – прокурор К.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №101/2019 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №232/2019 г., по описа на РП-Р., БП №53/2019 г. по описана РУ-Б., с което обвиняемия А.Ф.Б., роден на 06.03.1967 г. в с.П., с адрес: с.Д., о.Г., о.Б., У.„Д.”№5, българин, български гражданин, женен, средно образование, неосъждан, безработен, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН, затова че на 12.02.2019 г. около 01:20 часа в г.Б., о.Б., по У.„Н.Г.“ управлявал МПС – лек автомобил, марка и модел „Т.А.“ с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.60 на хиляда, установена по надлежния ред – с техническо средство „ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510” с фабр.№ARBB 0019 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия А.Ф.Б. наказание – „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години.

НАЛАГА наказание „глоба“ в размер на 150.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия А.Ф.Б. наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК  времето, през което за същото деяние обвиняемия А.Ф.Б. е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-3794-000040/2019 г. по описа на РУ-Б. при ОДМВР-Б., считано от 12.02.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………………