П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    846

 

Номер   846

Година   14.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200101

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.И.Т. към АК-Б., в качеството му на защитник на обвиняемия А.Ф.Б. и представителя на РП-Р. – прокурор К.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №101/2019 г. по описа на Р г.РС, наблюдателно производство №232/2019 г., по описа на РП-Р., БП №53/2019 г., по описана РУ-Б., с което обвиняемия А.Ф.Б., роден на 06.03.1967 г. в с.П., с адрес: с.Д., о.Г., о.Б., У.„Д.”№5, българин, български гражданин, женен, средно образование, неосъждан, безработен, ЕГН* се признава за ВИНОВЕН, затова че на 12.02.2019 г. около 01:20 часа в г.Б., о.Б. по У.„Н.Г.“ управлявал МПС – лек автомобил, марка и модел „Т.А.“ с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.60 на хиляда, установена по надлежния ред – с техническо средство „ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510” с фабричен  №ARBB 0019 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия А.Ф.Б. наказание – „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години.

НАЛАГА наказание „глоба“ от 150.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия А.Ф.Б. наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК  времето, през което за същото деяние обвиняемия А.Ф.Б. е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-3794-000040/2019 г. по описа на РУ-Б. при ОДМВР-Б., считано от 12.02.2019 г.

 

Районен съдия:………………………………………