П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    851

 

Номер   851

Година   14.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200655

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат Т.М., служебен защитник на  подсъдимата  И.И.П. и прокурор В.Ч., при РП-Р..

Съдът  намира, че следва да бъде осъдена подсъдимата И.П. да заплати по сметка на ОД на МВР-Б.  сума от 430,76 лева, разноски за експертиза.

Следва  да бъде осъдена подсъдимата   И.П., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на РС-Рг. сума от 80,00 лева, за направени  разноски  за вещи  лица в съдебното  производство.

Водим от горното, съдът

О п р е д е л и :

 

ОСЪЖДА  И.И.П., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметката на ОД на МВР-Б. сумата от 430.76 лева за сторените разноски за експертиза.

ОСЪЖДА подсъдимата И.И.П., със снета по-горе самоличност, заплати по сметката РС-Рг. сумата от 80.00 лева за сторените пътни и дневни разноски на вещи лица.

Определенията, с които подсъдимата се осъжда да заплати разноски по делото подлежат на обжалване от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред БЛ.ОС.

Съдът  намира, че следва да бъдат изплатени на всяко  едно от вещите лица  за пътуването им за явяване в днешното съдебно заседание от по 30,00 лева, както и дневни разходи от по 10,00 лева.

Водим от горното, съдът

О п р е д е л и:

 

Да се изплати от Бюджета на съда  на вещото лице Г.Б.К.,  сума  от 40,00 лева от който 30,00 лева  пътни разходи, както и 10,00 лева дневни разходи, за днешно съдебно заседание.

Да се изплати от Бюджета на съда на вещото лице С.С.С., сума  от 40,00 лева от който 30,00 лева  пътни разходи, както и 10,00 лева дневни разходи, за днешно съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на подсъдимата, поради което не следва да се произнася. 

ПРЕКРАТЯВА производство по н.о.х. дело №655 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производство по н.о.х. дело №655 по описа на Рг.РС за 2018 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:......................................................