П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    905

 

Номер   905

Година   19.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200102

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.П.С. към АК-Б., в качеството му на защитник на обвиняемия М.А.Б. и представителя на РП-Р. – мл. прокурор И.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №102/2019 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №201/2019 г., по описа на РП-Р., БП №43/2019 г., по описана РУ-Б., с което обвиняемия М.А.Б., роден на 03.04.1992 г. в Г.С., о.С., о.С., ЕГН*, с адрес: Г.С., кв.,,К.”№1, в.Г, .3, а.7, българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, служител в ресторант „Е.“-Б. се признава за ВИНОВЕН за това, че на 05.02.2019 г. около 05.00 часа в Г.Б., о.Б. по у.,,П.Г.“ е управлявал МПС – лек автомобил марка ,,Б.”, модел „*“ с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,63 на хиляда, установено по надлежния ред, предвиден в Наредба №1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, а именно с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабричен номер ARBB 0019 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия М.А.Б. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание ЛОС за срок от 3 г.

НАЛАГА наказание  „глоба“ от 200.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия М.А.Б. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“ за срок от 7 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемия М.А.Б. е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, а именно съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм мярка №19-3794-000032/2019 г. на РУ-Б. при ОДМВР-Б., считано от 05.02.2019г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................