П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    995

 

Номер   995

Година   21.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200531

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. И.Д. към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимия Н.Г.М. и представителя на РП-Р. – зам. районен прокурор В.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №531/2018 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №295/2018 г., по описа на РП-Р., ДП №39/2018 г., по описана РУ-Р., с което подсъдимият  Н.Г.М.,  роден на 10.04.1969 г. в  г.Р., жител и живущ в   г.Р., У.„А.С.”№89, българин, с българско гражданство,  разведен, неосъждан /реабилитиран по право/, със средно образование, безработен, ЕГН*, се признава за виновен затова че:  На 08.02.2018 г.  около 20.00 часа в Г.Р., на У.„Д.м.“, в района на дом №10, в лек автомобил м. „Т.“, модел „Р.“4 с рег. №*, негова собственост, държал акцизни стоки – 1500 бр. кутии цигари м. „K.“, всяка кутия, съдържаща 20 бр. къса цигари, на обща стойност 7`200.00 лв. и дължим акциз за тях в размер на 5`070.00 лв., като всички кутии били без залепен бандерол, когато такъв се изисква от ЗАДС и случаят не е маловажен - престъпление по чл.234, ал.1, пр.II от НК, поради което и на основание чл.234,  ал.1, пр.II от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. с чл.57, ал.2 от НК, му се налагат наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 7 месеца и наказание „ГЛОБА“ от 1`500.00 лв.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца, за изпитателен срок от 3 години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.„б“ от НК, вр. с чл.234, ал.5 /предишна ал.3/ от НК, в полза на държавата веществените доказателства, а именно:

1 бр. картонен кашон, съдържащ 50 бр. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 бр. кутии цигари м. „K.“ с по 20 бр. къса цигари в кутия, без бандероли; 1 бр. картонен кашон, съдържащ 50 бр. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 бр. кутии цигари м. „K.“ с по 20 бр. къса цигари в кутия, без бандероли; 1 бр. картонен кашон, съдържащ 50 бр. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 бр. кутии цигари м. „K.“ с по 20 бр. къса цигари в кутия, без бандероли, намиращи се на съхранение в РУ на МВР-Р., като ПОСТАНОВЯВА унищожаване на посочените вещи по установения от закона ред.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

Районен съдия:………………………………………