П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1225

 

Номер   1225

Година   07.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100118

по  описа  за

2019

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №118 от 2019 г. по описа на РС- Рг.

Определението, с което е прекратено настоящото производство подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от получаване на съобщението от страните пред ОС-Бл.

 

Районен съдия:..........................................................