П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1483

 

Номер   1483

Година   25.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100195

по  описа  за

2019

година

 

РАЗРЕШАВА на непълнолетната Ф.А.М., с.К., с  ЕГН*, да сключи граждански брак с лицето А.Х.С., с.К., с ЕГН*.

Решението на съда не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:............................................