П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1533

 

Номер   1533

Година   28.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240101320

по  описа  за

2017

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1320 по описа за 2017 г. на РС-Рг, поради оттегляне на иска.

Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. РС-Разлог до ОС-Бл. в едноседмичен, считано от днес за ищеца Етажна собственост на С. вх. „С” в С. на Г.Х.Б. (предходно име: Ф.к. и СПА), с адм. адр.: г.Б., у.„.№5, представлявана от Е.В.П. и от датата на получаване на съобщението с препис от протокола от днешното съдебно заседание за ответника И.Д.Р..

Препис от протокола от проведеното съдебно заседание след представяне на превод да се изпрати на ответника И.Д.Р..

 

Районен съдия:.........................................................