П Р И С Ъ Д А    1285

 

Номер   1285

Година   12.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200143

по  описа  за

2019

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимият М.Б., роден на 24.05.1961 г. в Г.С., от Р.М., Г.С., кв.„С.“, У.”Б.А.”№40/1-3, македонец, македонски гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работник, личен №*, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2019 г. в Г.Б., кв.„Г.“, пред хотел „М.А.“ в микробус с per. №* държал акцизни стоки на стойност 891.75 лв.: 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „К.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 9 Б. кутии м. „К.“, съдържащи по 20 Б. къса във всяка от тях, всички без български акцизни бандероли, общо 49 Б. кутии цигари м. „К.“, 2 Б. стекове, всеки от тях съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „С.“, всяка съдържаща по 20 къса цигари, всички без български акцизен бандерол; 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „B.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 1 Б. кутия от същата марка, съдържаща 18 къса цигари, всички кутии цигари без български акцизен бандерол, изискван от ЗАДС, издаван от МФ на Р.Б., като случаят не е маловажен – престъпление по чл.234, ал.1, пр.ІІ от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 НК, във вр. чл.234, ал.1, пр.ІІ от НК, му НАЛАГА наказание глоба от 891.75 лв., както и наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 месеца,

ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият М.Б., със снета по-горе самоличност, за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила;

ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.„б", вр. чл.234, ал.3 от НК, предметът на престъплението - 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „К.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 9 Б. кутии м. „К.“, съдържащи по 20 Б. къса във всяка от тях, всички без български акцизни бандероли, /общо 49 Б. кутии цигари м. „К.“/, 2 Б. стекове, всеки от тях съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „С.“, всяка съдържаща по 20 къса цигари, всички без български акцизен бандерол; 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „B.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 1 Б. кутия от същата марка, съдържаща 18 къса цигари, всички кутии цигари без български акцизен бандерол, изискван от ЗАДС, издаван от МФ на Р.Б..

ОСЪЖДА подсъдимият М.Б., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР-Б. сумата от 67.20 лева, представляващи разноски за експерт, а на Рг.РС сума от 20.00 лева, разноски за вещо лице.

Присъдата на съда подлежи на обжалване и протест от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС.

 

Председател: ……...................................

Съдебни заседатели: 1.(О.М.)……………… 2.(Л.К.)………………

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 12.03.2019 г.

към ПРИСЪДА №1285 от 12.03.2019 г.

по НАК.Д. №143 от 2019 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесен обвинителен акт от Р.П.Р., с който подсъдимият М.Б., е предаден на съд по обвинение за престъпление по чл.234, ал.1, пр.II от НК затова, че на 24.02.2019 г. в Г.Б., кв.„Г.“, пред хотел „М.А.“ в микробус с per. №* държал акцизни стоки на стойност 891.75 лв.: 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „К.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 9 Б. кутии м. „К.“, съдържащи по 20 Б. къса във всяка от тях, всички без български акцизни бандероли, общо 49 Б. кутии цигари м. „К.“, 2 Б. стекове, всеки от тях съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „С.“, всяка съдържаща по 20 къса цигари, всички без български акцизен бандерол; 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „B.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 1 Б. кутия от същата марка, съдържаща 18 къса цигари, всички кутии цигари без български акцизен бандерол, изискван от ЗАДС, издаван от МФ на Р.Б., като случаят не е маловажен.

Представени са и доказателствени материали /БП №62/2019 г. по описа на РУ„П”-Б./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Подсъдимият М.Б. - редовно призована, явява се лично. В хода на съдебното следствие дава обяснения. В същите излага, че цигарите е закупил от Р.М.. Преминал е с кемпер през Българо-македонската граница на 21.02.2019 г., като в него е превозвал цигари, които бил закупил от пазар в тази държава. Целта му била да гледа световната купа по ски в г.Б., да нагледа апартамента си, който се намирал в този град, както и даде цигарите на две лица в г.Б., които му били потърсили такива, като цената щяла да бъде тази, на която ги бил закупил. След това на 24.02.2019 г. в г.Б. появили полицейски служители му направили проверка и той им предал цигарите доброволно.

В съдебните прения и в последната си дума изразява съжаление за извършеното.

Прокурор Ч. поддържа обвинението срещу подсъдимият, както относно фактическата обстановка, така и относно правната квалификация на деянието, отразени в обвинителния акт. Навежда довод, че с действията си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпленията по чл.234, ал.1, пр.II от НК. Излага, че в хода на съдебното следствие обвинението е доказано по несъмнен и безспорен начин от събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства, свидетелстващи за извършване на деянието, предмет на обвинението. Сочи, че за фактите посочени в обвинителния акт следва да се даде вяра на показанията на разпитаните свидетели – полицейски служители, които се подкрепят и от писмените доказателства.

Навежда и довод, че случаят не може да бъде определен като маловажен, защото стойността на цигарите превишава размера на минималната работна заплата установена за страната, същите са държани с цел разпространение и на трето място поради високия ръст на този вид престъпления в страна.

По отношение реализацията на наказателната отговорност на подсъдимият, пледира да се приложи разпоредбата на чл.55 НК, като бъде наложено наказание „Лишаване от свобода”, което да е размер около 4 месеца, както и наказание глоба от 500,00 лева. Сочи, че по отношение на първото наказание следва да се приложи разпоредбата на чл.66 НК. Размера на наказанията аргументира със съображения за смекчаващите вината обстоятелства – самопризнание за извършеното, съдействието на органите на правоохранителната система, включително и във вр. с предаването на вещите, съдействието за бързото приключване на наказателното производство.

 На основание чл.234, ал.3 от НК, във вр. с чл.53 от НК, следва вещите да бъдат отнети в полза на държавата, с оглед тяхното унищожаване.

По делото са събрани доказателствени материали. В резултат на анализа на същите, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

М.Б. е роден на 24.05.1961 г. в Г.С., от Р.М., Г.С., „С.-А.“, У.”БУ.А.”№40, в.1, а.3, македонец, македонски гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работник, личен №*.

На 24.02.2018 г. около 09.00 часа свидетелите П.Г.П. и А.А.С. - служители на РУ на МВР-Б., отишли пред хотел „М.А.“, находящ се в Г.Б., кв.„Г.“, където бил паркиран микробус /кемпер/ с peг. №*, ползван от подсъдимият М.Б.. След като почукали на вратата на ПС от него се появил последния, при което първият от свидетелите влязъл в кемпера и установил, че там няма други лица. След това потърсил от подсъдимият да му предаде цигари без български акцизен бандерол. Тогава последният му предал такива, намиращи се в наелонова чанта, поставена на леглото в кемпера. Малко след това свидетелите, подсъдимият и пристигнал на място автопатрул от РУ-Б., отишли в сградата на РУ-Б., където първият с протокол за доброволно предаване предал на органа по разследване 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „К.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 9 Б. кутии м. „К.“, съдържащи по 20 Б. къса във всяка от тях, всички без български акцизни бандероли, /общо 49 Б. кутии цигари м. „К.“/, 2 Б. стекове, всеки от тях съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „С.“, всяка съдържаща по 20 къса цигари, всички без български акцизен бандерол; 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „B.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 1 Б. кутия от същата марка, съдържаща 18 къса цигари, всички кутии цигари без български акцизен бандерол, изискван от ЗАДС, издаван от МФ на Р.Б.

Видно от заключението по извършената съдебно-оценителна експертиза общата стойност на всички цигари е 891.75 лв., която е пазарната им цена.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства: обясненията на подсъдимият М.Б., показанията на свидетелите П.Г.П. и А.А.С., писмените и веществените доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК доказателства, събрани в наказателното производство, както и заключение по съдебно-оценителна експертиза.

На първо място съдът отхвърля обясненията на подсъдимия в частта, в която твърди, че предадените цигари не са държани с цел продажба. Съдът преценява обясненията му в тази им част като негова защитна теза, целяща частично оневиняването му. Чрез тях подсъдимият реализира правото си на защита и те са съобразени изцяло с възприетата от него защитна позиция по делото, обективирана в твърдението му, че цигарите е следвало да ги продаде на цената на която ги бил закупил.

Преценка на гласните доказателства с оглед тяхна последователност, логичност и в съвкупност с другите доказателства сочат, че в подкрепа на това твърдение на подсъдимия липсват каквито и да било доказателства. Съдът не дава вяра и игнорира като неубедителни и недостоверни тези му обяснения, защото същите противоречат на формалната логика, а и се опровергават от показанията на свидетелите П.Г.П. и А.А.С.. Съдът не констатира недобросъвестност на последните двама, като всеки от тях възпроизвежда последователно, подробно, непротиворечиво и логично единствено факти и обстоятелства от действителността, лично възприети, без извършване на оценки, които индицират предубеденост или заинтересованост. Ето защо при изграждане на своите изводи съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите П.Г.П. и А.А.С., полицейски служители в РУ-Б., в които всеки от тях описва по какъв начин е била извършена проверката, кое е лицето, което е отворило кемпера, къде е бил паркиран същия, какви вещи е предал подсъдимият на тях, а след това и на разследващия орган. Тези свидетели са категорични, че са извършили проверка на обекта именно защото, е била постъпила оперативна информация, че подсъдимият продава акцизни стоки без бандерол. Всеки от тези двама свидетеля свидетелства в детайли точно какви действия са били предприети от тях и от подсъдимият по време на извършване на проверката. Налице е и корелативна връзка между информацията, съдържаща се в показанията на двамата свидетеля.

Така в обобщение по същество не се откриват каквито и да било външни или вътрешни противоречия в съобщеното от свидетелите П.Г.П. и А.А.С. по фактите, възприети от тях непосредствено и относими към предмета на доказване по смисъла на чл.102 НПК. И двамата, са възприели механизма на извършеното деяние.

Относно конкретно възприетите и възпроизведени от тези свидетели факти, които имат значение за изясняване на делото и които са приети за безспорно установени, съдът не констатира и никакво съществено вътрешно противоречие в показанията на тези свидетели, както и не намери такова противоречие с останалия доказателствен материал, който се възприема от съда. В показанията си тези свидетели подробно изясняват обстоятелствата по установяването на фактическата власт на подсъдимия върху процесните акцизни стоки без бандерол и по-конкретно факта на държането им в кемпера, като установяват и времето и мястото на деянието.

Така съдът кредитира показанията на свидетелите П.Г.П. и А.А.С. изцяло.

Що се касае до обясненията на подсъдимият М.Б. в останалата им част, същите, следва да се кредитират изцяло, тъй като в коментираната им част визираните гласни доказателствени средства се отличават с конкретика и изцяло кореспондират с целия останал достоверен доказателствен материал по делото.

Изложената фактическата обстановка се подкрепя и от писмените и веществените доказателства по делото, които кореспондират напълно с показанията на свидетелите. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка. Съдът не поставя под съмнение процесуалната годност на приложените по делото писмени доказателства, неоспорени от страните, поради което ги кредитирал изцяло.

Кореспондират с установеното по делото и данните, съдържащи се в справка за съдимост, автобиография, протокол за доброволно предаване, декларация.

С писмено доказателство се установи, че подсъдимият не е освобождаван от наказателна отговорност и не е осъждан.

Установено е от декларация и автобиография, че подсъдимият притежава Кемпер и жилище от 80 кв. м., че работи като строителен работник.

 Настоящата инстанция кредитира и веществените доказателства по делото. Доколкото обаче същите са непротиворечиви по отношение на релевантните за доказване факти, съдът намира за ненужно подробното им обсъждане. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

Протоколите за доброволно предаване /за разлика от другите писмени доказателствени средства и веществените доказателствени средства/ не възпроизвеждат доказателства, а само им дават процесуална легитимация, като установяват връзката на материалния факт /вещественото доказателство/ с обстоятелствата по делото. В случая протокола играе ролята на разписка и отразява доброволна дейност между съответното предаващо вещта лице и орган на полицията. Същият представлява разписка за това, че лицето е предало доброволно вещта, описана изчерпателно в него на друго лице. Съдът кредитира в конкретния случай протокола за доброволно предаване и отразеното в него. Приложения по делото протокол за доброволно предаване е категорично свидетелство за предадените с него веществени доказателства.

Въз основа на изложената фактическа обстановка съдът е приел, че подсъдимият М.Б., е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.234, ал.1, пр.II от НК.

Подсъдимият е осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл.234, ал.1 НК, в диспозицията на състава на който са предвидени две форми на изпълнение: "държане" и "продаване" на акцизни стоки без бандерол. Освен, че деецът трябва да осъществи една от двете форми на изпълнителното деяние - продава или държи стоки, освен това трябва стоките да са акцизни, върху същите трябва да няма бандерол, поставянето на бандерол трябва да се изисква от закон и случаят трябва да е немаловажен.

В случая подсъдимият е осъществявал първата форма на изпълнително деяние, описано в обективните признаци на основния състав по чл.234, ал.1 НК. Разпоредбата на чл.234, ал.1 от НК е бланкетна такава и съдържанието й следва да бъде запълнено с конкретни разпоредби от други нормативни актове, към който препраща, и които предвиждат кои стоки подлежат на облагане с акциз и въвеждат задължение за поставяне на бандерол като доказателство за платения акциз.

Цигарите са акцизни стоки. Този извод следва от легалната дефиниция на понятието в чл.4, т.1 от ЗАДС - акцизни стоки са посочените в чл.2 от ЗАДС. Съгласно чл.2, т.2 от ЗАДС, на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия. Легалната дефиниция на тютюневите изделия пък е посочена от законодателя в §1, т.4 от ДР на ЗТТИ. Тютюневи изделия са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн. Примерно изброени са цигарите и цигарите с филтър. Съгласно чл.19, ал.1, т.3 от ЗАДС, акцизните стоки подлежат на облагане с акциз, при тяхното внасяне на територията на страната, като заплащането на данъка става чрез поставяне на бандерол /чл.4, т.7 от ЗАДС/.

Несъмнено по делото се установи, че на 24.02.2019 г. в Г.Б., кв.„Г.“, пред хотел „М.А.“ в микробус с per. №* подсъдимият М.Б. е държал акцизни стоки на стойност 891.75 лв.: 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „К.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 9 Б. кутии м. „К.“, съдържащи по 20 Б. къса във всяка от тях, всички без български акцизни бандероли, общо 49 Б. кутии цигари м. „К.“, 2 Б. стекове, всеки от тях съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „С.“, всяка съдържаща по 20 къса цигари, всички без български акцизен бандерол; 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „B.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 1 Б. кутия от същата марка, съдържаща 18 къса цигари, всички кутии цигари без български акцизен бандерол, изискван от ЗАДС, издаван от МФ на Р.Б..

В действителност за съставомерността на деянието няма значение, къде субектът държи инкриминираната вещ, предмет на престъплението, но от съществено значение с оглед изясняване предмета на доказване е кой точно упражнява фактическата власт върху тях. Под държане на инкриминираните стоки се разбира придобиване на фактическа власт върху същите.

Престъпното държане на цигари без бандерол е възможно поначало да се осъществи и в помещение върху, което дееца упражнява фактическа власт. Всичките кутии цигари в случая са намерени в микробуса, ползван от подсъдимия. Мястото където са открити цигарите стеснява в достатъчна степен, кръгът от възможните извършители на деянието. Установи се и обаче, че самият подсъдим е посочил на свидетелите, че съхранява акцизни стоки. Така се доказва пряко - чрез установяване на личното отношение на подсъдимия към инкриминирания предмет и косвено - чрез изключване възможността цигарите да са държани от всяко друго лице, което е имало достъп до мястото където са открити цигарите, че именно подсъдимият М.Б. е упражнявал фактическа власт върху цигарите. Чрез преките и косвените доказателства от тяхната съвкупността, взети в тяхната връзка, произтича само един извод, че фактическа власт върху цигарите е упражнявал само подсъдимият М.Б.. Косвените доказателства изключват версията, че деянието е извършено и друго лице. Фактическите констатации, че цигарите са държани именно от подсъдимият М.Б., се установяват от признанието на самия него, което е било направено непосредствено още на инкриминираната дата при откриването им пред свидетелите П.Г.П. и А.А.С..

 В настоящия случай по делото се установи освен, че инкриминираните цигари не са имали български бандерол, също така, че те са иззети на територията на РБ от което следва, че изискването за поставяне на бандерол с който да се заплати дължимият акциз е било възникнало.

Така от обективна страна съдът приема, че на 24.02.2019 г. в Г.Б., кв.„Г.“, пред хотел „М.А.“ в микробус с per. №* подсъдимият М.Б. е държал акцизни стоки на стойност 891.75 лв.: 4 Б. стекове, всеки от тях съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „К.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 9 Б. кутии м. „К.“, съдържащи по 20 Б. къса във всяка от тях, всички без български акцизни бандероли, общо 49 Б. кутии цигари м. „К.“, 2 Б. стекове, всеки от тях съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „С.“, всяка съдържаща по 20 къса цигари, всички без български акцизен бандерол; 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „B.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 1 Б. кутия от същата марка, съдържаща 18 къса цигари, всички кутии цигари без български акцизен бандерол, изискван от ЗАДС, издаван от МФ на Р.Б..

От обективна страна е налице и предвидения от състава на престъплението по чл.234, ал.1 НК обективен признак - "извършеното деяние представлява немаловажен случай". Правнозначимите факти досежно механизма на осъществяване на инкриминирания акт, общата стойност и количество на процесните акцизни стоки, коментирани при преценка честотата на престъпните посегателства от този вид и засегнатите с тях обществени отношения, свързани с накърняване на държавния фиск в значителни размери, съответно анализирани във вр. с данните за личността на подсъдимият, сочещи на демонстрирана престъпна дързост при реализиране на неправомерната дейност /без притеснение от евентуална полицейска проверка, подсъдимият е държал процесните акцизни стоки в микробуса си, поставени в наелонова чанта/, не аргументират маловажност на извършеното от подсъдимият деяние.

От субективна страна за да е съставомерно деянието по чл.234, ал.1 НК, трябва да е извършено умишлено.

От субективна страна подсъдимият е извършил посоченото деяние при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като същият е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние - държане на акцизни стоки без бандерол, определени по вид, количество и стойност, като е съзнавал и факта,че за тези стоки се дължи акциз, но такъв не е заплатен. Подсъдимият е предвиждал и общественоопасните последици от своето деяние и е искал настъпването им. За да приеме, че подсъдимият е действал умишлено при извършване на деянието, съдът прецени в съвкупност следните безспорно установени факти: процесните стоки са представлявали тютюневи изделия - цигари, но без поставен на опаковките им български акцизен бандерол, както и, че същият ги е предлагал за продажба в обекти в г.Б.. От субективна страна са налице данни по делото подсъдимият да е имал користна цел – целял е противозаконно да придобие доходи, чрез продажба на инкриминираните цигари.

При гореизложеното съдът намира, че подсъдимият М.Б., следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.234, ал.1, пр.II от НК.

Причините и условията за извършване на деянието от подсъдимият са незачитане на законния ред в страната.

При определяне вида и размера на наказанието, което наложи на подсъдимият М.Б., съдът отчете като смекчаващи отговорността му обстоятелства, свързаните с личностните особености на дееца и с инкриминираното деяние – оказаното съдействие по делото за разкриване на обективната истина, обстоятелството, че вещите – предмет на престъплението са задържани, чистото му съдебно минало, самопризнание за извършеното, съдействието на органите на правоохранителната система, включително и във вр. с предаването на вещите.

Отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете високата честота на престъпните посегателства от този вид и засегнатите с тях обществени отношения, свързани с накърняване на държавния фиск в значителни размери.

Установените по делото смекчаващи отговорността обстоятелства имат количествената характеристиката на многобройни, което води до прилагане на правилата на чл.55, ал.1, т.1 НК, като и най-ниското предвидено в текста наказание се явява несъразмерно тежко съотносимо към осъщественото. Ръководейки се от това съдът определи наказание, както следва: наказание глоба от 891.75 лв., както и наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 месеца.

Това наказание е наложено при многобройни смекчаващите вината обстоятелства, като при определяне размера на наказанието, слизайки под най – ниския размер на наказанието „лишаване от свобода“ отдаде тежест преди всичко на факта на самопризнание за извършеното, съдействието на органите на правоохранителната система, включително и във вр. с предаването на вещите.

Съдът намери че са налице основание чл.66 от НК, като изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият М.Б., следва да бъде отложено за срок от три години от влизане на присъдата в сила. Това е така, защото подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. В същото време за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на подсъдимият не е наложително изтърпяване на наложеното наказание.

Предвид императивния характер на разпоредбата съдът отне полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.„б", вр. чл.234, ал.3 от НК, предметът на престъплението - 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „К.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 9 Б. кутии м. „К.“, съдържащи по 20 Б. къса във всяка от тях, всички без български акцизни бандероли, /общо 49 Б. кутии цигари м. „К.“/, 2 Б. стекове, всеки от тях съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „С.“, всяка съдържаща по 20 къса цигари, всички без български акцизен бандерол; 4 Б. стекове, всеки от тях, съдържащ по 10 Б. кутии цигари м. „B.“ с по 20 Б. къса цигари в кутия, както и 1 Б. кутия от същата марка, съдържаща 18 къса цигари, всички кутии цигари без български акцизен бандерол, изискван от ЗАДС, издаван от МФ на Р.Б..

При този изход на делото, на основание чл.189, ал.3 от НПК, съдът осъди подсъдимият М.Б. да заплати по сметка на ОДМВР-Б. сумата от 67.20 лева, представляващи разноски за експерт, а на Рг.РС сума от 20.00 лева, разноски за вещо лице.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у подсъдимите на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на страните, като се посочи, че в 7-дневен срок могат да изложат допълнителни съображения.

12.03.2019 г.

Районен съдия: …................................................