П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1173

 

Номер   1173

Година   05.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200116

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат Р.З.-К. от АК-Б. – защитник на обвиняемия И.Г.В. и К.Ч. – прокурор при РП-Р., с което обвиняемият  И.Г.В., ЕГН*, роден на 08.03.1992 г. в Г.Б., о.Б., с адрес: Г.Б., о.Б., У.„Т.В.“№67, българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, ски инструктор, се признава за виновен, затова че на 16.02.2019 г. около 03.15 часа в Г.Б., о.Б., по У.„Ц.С.“ управлявал МПС - лек автомобил, марка и модел „Ф.П.” с рег. №*, след употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол - престъпление по чл.343б, ал.3, пр.I от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.3, пр.I от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

- глоба от 250.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия наказание - лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №116 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:..................................................