П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1223

 

Номер   1223

Година   07.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200134

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Т.М. – защитник на обвиняемия М.В.Т. и представителя на РП-Р. – районен прокурор М.К., и подписано в днешното съдебно заседание от зам. районен прокурор В.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по БП №46/2019 г. по описа на РУ на МВР-Р., наблюдателно производство №286/2019 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемият М.В.Т., роден на 27.07.1980 г. в г.Б., с адрес: с.Б., о.Р., о.Б., У.„В.№46, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, безработен, неосъждан, ЕГН*, се признава за виновна затова че: На 27.02.2019 г. около 15:00 часа в с.Б., о.Р., о.Б., по У.„Ш.“, управлявал МПС - лек автомобил марка и модел „D.M.” с per. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,27 на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510“ с инвентарен №ARDM 0190 - престъпление по чл.3436, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.3436, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК и чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия М.В.Т. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 месеца и наказание „ГЛОБА“ от 199.00 лева.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия М.В.Т. и наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 14 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, от така определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС” времето, през което обвиняемият е бил лишен по адм. ред със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-0331-000042/2019 г. на н-к група при РУ на МВР-Р. от възможността да упражнява това свое право, считано от 27.02.2019 г.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:....................................................