П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1261

 

Номер   1261

Година   09.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200144

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание между адв. И.Б. – защитник на обвиняемия М.Д.К. и представителя на РП-Р. – прокурор К.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по БП №76/2019 г. по описа на РУ на МВР-Б., наблюдателно производство №331/2019 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемият М.Д.К. (M.J.C.), роден на 24.10.1980 г. във В. с адрес: В.Г.П., У.”.Р.№3, П.К.P.6., (.F.R.L.P.P.6. британец, британско гражданство, неженен, висше образование, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН, затова че на 09.03.2019 г. около 00.15 часа в Г.Б., о.Б., по У.”Н.Г.“ управлявал МПС – товарен автомобил, марка и модел „Д.Д.“ с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.50 на хиляда, установена по надлежния ред – с техническо средство «ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510» с фабр.№ARBB 0019 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

НАЛАГА на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия М.Д.К. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години.

НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия М.Д.К. наказание – Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемия М.Д.К. е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №22/2019 г. по описа на РУ-Б., при ОДМВР-Б., считано от 09.03.2019 г.

ОСЪЖДА обвиняемия М.Д.К. със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на ОД на МВР-Б. сумата от 60.00 лева за извършен устен превод от български на английски език в ДП, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………