П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1362

 

Номер   1362

Година   15.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200150

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адвокат Т.М., защитник на обвиняемия И.И.Н.,  г.Я. и К.Ч. – прокурор при РП-Р., споразумение.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на БП, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия И.И.Н., поради което счита, че не следва да се произнася.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. дело №150 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производството по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:............................................................