П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1386

 

Номер   1386

Година   18.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200097

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Т.М. към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимия Д.И.Ч. и представителя на РП-Р. – прокурор М.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №97/2018 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №1840/2017 г., по описа на РП-Р., ДП №277/2017 г.,по описа на РУ-Р., с което подсъдимия Д.И.Ч., роден на 21.12.1996 г. в Г.Е., Р.Т., с адрес в Г., У.С.С.К.М.№81, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН* се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2017 г., в периода от около 01.00 часа до около 03.00 часа, при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, извършил следните деяния:

1. На 07.09.2017 г., в периода от около 01.00 часа до около 02.00 часа, в Г.Я., о.Б., в съучастие като съизвършител с Н.П. и в съучастие с Е.А.И. от Г.Я., последният като помагач, чрез използване на техническо средство (метална щанга, тип „кози крак“), чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (изкъртване на дървена врата на складово помещение на автомивка, находяща се на у.”М.”№6), както и чрез използване на МПС (лек автомобил марка и модел „F.“, модел „P.ELX“ с рег. №*) са отнели чужди движими вещи – 1 бр. прахосмукачка с неустановена марка, черно-сива на цвят, ведно с маркуч за прахосмукачка – собственост на С.М.М. от Г.Я., о.Б.; 1 бр. бяла на цвят запечатана пластмасова туба, съдържаща 23.5 литра препарат за безконтактно миене на автомобили марка „C.P.L.“; 1 бр. синя на цвят пластмасова тубичка с помпа с надпис „V.“ с вместимост от 750 мл., съдържаща и пълна на ј от обема си с препарат за почистване на автомобилни табла, и 1 бр. прозрачна пластмасова тубичка с помпа с вместимост от 750 мл., съдържаща и пълна на 1/3 от обема си с препарат за почистване на автомобилни табла – собственост на М.С.Ш. от Г.Я., о.Б., всичко на обща стойност 677.00 лева, от владението на М.С.Ш. от Г.Я., о.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят;

2. На 07.09.2017 г., в периода от около 02.00 часа до около 02.30 часа, в Г.Я., о.Б., в съучастие като съизвършител с Н.П. и в съучастие с Е.А.И. от Г.Я., последният като помагач, чрез използване на техническо средство (метална щанга, тип „кози крак“), чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (изкъртване на две врати – метална и дървена, в задната част на кафе – аперитив „С.с.“, находящо се на у.„С.К.”№3), както и чрез използване на МПС (лек автомобил марка и модел „F.“, модел „P.ELX“ с рег. №*) са отнели чужди движими вещи, собственост на  „В.Р.-Я., а именно: 1 бр. лед телевизор марка „Ф.“, размер 55 инча, 1 бр. лед телевизор марка „С.“, размер 37 инча, всичко на обща стойност 830.00 лева, от владението на В.Г.Р. от Г.Я., о.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят;

3. На 07.09.2017 г., в периода от около 02.30 часа до около 03.00 часа, в Г.Я., о.Б., в съучастие като съизвършител с Н.П. и в съучастие с Е.А.И. от Г.Я., последният като помагач, чрез използване на МПС (лек автомобил марка и модел „F.“, модел „P.ELX“ с рег. №*) са отнели чужди движими вещи, собственост на  „В.Р.-Я., а именно: 2 бр. дистанционни управления за цифрова телевизия „Б.“, 1 бр. дамски портфейл и 1 бр. нож (щик) с калъф за автомат „А.47“, със стоманено острие с надпис АК-47, всичко на обща стойност 50.00 лева, от владението на В.Г.Р. от Г.Я., о.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянията осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, а общата стойност на отнетите вещи възлиза на сума в размер от 1`557.00 лева – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.ІІ и т.4, пр.І и пр.ІІ от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3 от НК, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.ІІ и т.4, пр.І и пр.ІІ от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, вр. чл.37, ал.1, т.2, вр. чл.42а, ал.1, ал.2, т.1, т.2 и т.6, ал.3, т.1 и т.3 от НК и чл.42б, ал.1, ал.2 и ал.5 от НК, на подсъдимия Д.И.Ч. се налага наказание „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки:

а) ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС: Г.Я., У.„С.С.К.М.№81, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично за срок от 13 месеца;

б) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 13 месеца;

в) БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 100 часа за срок от 13 месеца.

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Н.Р. към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимия Н.И.П. и представителя на РП-Р. – прокурор М.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №97/2018 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №1840/2017 г., по описа на РП-Р., ДП №277/2017 г., по описа на РУ-Р., с което подсъдимият Н.И.П., роден на 02.06.1998 г. в Г.Р., с адрес в Г., У.”Д.”№1, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, сервитьор, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2017 г., в периода от около 01.00 часа до около 03.00 часа, при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, са извършили следните деяния:

1. На 07.09.2017 г., в периода от около 01.00 часа до около 02.00 часа, в Г.Я., о.Б., в съучастие като съизвършител с Д.И.Ч. и в съучастие с Е.А.И. от Г.Я., последният като помагач, чрез използване на техническо средство (метална щанга, тип „кози крак“), чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (изкъртване на дървена врата на складово помещение на автомивка, находяща се на у.”М.”№6), както и чрез използване на МПС (лек автомобил марка и модел „F.“, модел „P.ELX“ с рег. №*) са отнели чужди движими вещи – 1 бр. прахосмукачка с неустановена марка, черно-сива на цвят, ведно с маркуч за прахосмукачка – собственост на С.М.М. от Г.Я., о.Б.; 1 бр. бяла на цвят запечатана пластмасова туба, съдържаща 23.5 литра препарат за безконтактно миене на автомобили марка „C.P.L.“; 1 бр. синя на цвят пластмасова тубичка с помпа с надпис „V.“ с вместимост от 750 мл., съдържаща и пълна на ј от обема си с препарат за почистване на автомобилни табла, и 1 бр. прозрачна пластмасова тубичка с помпа с вместимост от 750 мл., съдържаща и пълна на 1/3 от обема си с препарат за почистване на автомобилни табла – собственост на М.С.Ш. от Г.Я., о.Б., всичко на обща стойност 677.00 лева, от владението на М.С.Ш. от Г.Я., о.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят;

2. На 07.09.2017 г., в периода от около 02.00 часа до около 02.30 часа, в Г.Я., о.Б., в съучастие като съизвършител с Д.И.Ч. и в съучастие с Е.А.И. от Г.Я., последният като помагач, чрез използване на техническо средство (метална щанга, тип „кози крак“), чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (изкъртване на две врати – метална и дървена, в задната част на кафе-аперитив „С.с.“, находящо се на у.„С.К.”№3), както и чрез използване на МПС (лек автомобил марка и модел „F.“, модел „P.ELX“ с рег. №*) са отнели чужди движими вещи, собственост на  „В.Р.-Я., а именно: 1 бр. лед телевизор марка „Ф.“, размер 55 инча, 1 бр. лед телевизор марка „С.“, размер 37 инча, всичко на обща стойност 830.00 лева, от владението на В.Г.Р. от Г.Я., о.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят;

3. На 07.09.2017 г., в периода от около 02.30 часа до около 03.00 часа, в Г.Я., о.Б., в съучастие като съизвършител с Д.И.Ч. и в съучастие с Е.А.И. от Г.Я., последният като помагач, чрез използване на МПС (лек автомобил марка и модел „F.“, модел „P.ELX“ с рег. №*) са отнели чужди движими вещи, собственост на  „В.Р.-Я., а именно: 2 бр. дистанционни управления за цифрова телевизия „Б.“, 1 бр. дамски портфейл и 1 бр. нож (щик) с калъф за автомат „АК 47“, със стоманено острие с надпис АК-47, всичко на обща стойност 50.00 лева, от владението на В.Г.Р. от Г.Я., о.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянията осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, а общата стойност на отнетите вещи възлиза на сума в размер от 1`557.00 лева – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.ІІ и т.4, пр.І и пр.ІІ от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3 от НК, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.ІІ и т.4, пр.І и пр.ІІ от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, вр. чл.37, ал.1, т.2, вр. чл.42а, ал.1, ал.2, т.1, т.2 и т.5, ал.3, т.1 и т.2 от НК и чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК и чл.43, ал.1 от НК, на подсъдимия Н.И.П. се налага наказание „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки:

а) ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС: Г.Я., У.„Д.”№1, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично за срок от 12 месеца;

б) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 12 месеца;

в) ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД ПО МЕСТОРАБОТА НА ОБВИНЯЕМИЯ – „П.к.”ООД-Б., изразяващ се в удръжка от трудовото възнаграждение в размер на 10% за срок от 5 месеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..