П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1428

 

Номер   1428

Година   20.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенскa

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200148

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Ж.Ж. към САК, в качеството й на защитник на подсъдимия С.С.С. и представителя на РП-Р. – мл. районен прокурор И.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №148/2019 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №267/2019 г., по описа на РП-Р., БП №61/2017 г., по описа на РУ-Б., с което подсъдимия С.С.С., ЕГН*, род. на 05.08.1991 г. в Г.Р., жив. с.Б., о.Р., о.Б., У.„Н.Р.“№10, българин, български  гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, работи като сервитьор; се признава за виновен за това, че на 22.02.2019 г. около 04.20 часа по У.Б. в Г.Б., о.Б. е управлявал МПС – лек автомобил марка и модел ,,О.А.” с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.30 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза №102/26.02.2019 г. на НТЛ при ОД на МВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на подсъдимия се налагат следните наказания:

- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 години;

-  ГЛОБА в размер на 300.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК наказание:

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 8 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, а именно съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-3794-000052/2019г., считано от 22.02.2019г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................................................