П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1441

 

Номер   1441

Година   21.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200675

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат Р.З.,  в качеството на служебен защитник на подсъдимия М.П.К., подсъдимият М.П.К. и районен прокурор при РП-Р.  Р.К.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия, поради което не следва да се произнася. 

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. дело №675 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производството по н.о.х. дело №675 по описа на Рг.РС за 2018 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:.......................................................