П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1535

 

Номер   1535

Година   28.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200166

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Н.Б. към АК-Б., в качеството й на защитник на подсъдимия В.К.Б. и представителя на РП-Р. – прокурор Р.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №166/2019 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №385/2019 г., по описа на РП-Р., БП №68/2019 г.,по описа на РУ-Р., с което подсъдимия В.К.Б. с ЕГН*, роден на 07.05.1982 г. в с.К., о.Я., о.Б., с адрес: Г.С., о.С., Ж.„Л.“№7, в.А, .8, а.51, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, безработен се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2019 г. около 20.10 часа в Г.Я., о.Б., по У.„М.“ в посока за Г.В., в района на бензиностанция „Л.“ е управлявал МПС – лек автомобил марка „Х.”, модел „К.“ с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.23 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №137/18.03.2019 г. на лаборатория  при СНТЛ - ОДМВР-Б. престъпление по чл.343б, ал.1 НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 НК, вр. с чл.37, ал.1, т.1а НК, вр. чл.39, ал.1 от НК,  на обвиняемия В.К.Б. с ЕГН*, се НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години.

НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК предвиденото наказание глоба.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. с чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия Б. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 8 месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият В.К.Б. с ЕГН*, е бил лишен от право да управлява МПС по адм. ред, считано от 16.03.2019 г. съгласно ЗППАМ на Н-ка на РУ-Р. при ОДМВР-Б. №19-0331-000053/16.03.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:...............................................