П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1541

 

Номер   1541

Година   28.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200177

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат Н.Т. от АК-Б. – защитник на обвиняемия М.Н.П. и М.К. – прокурор при РП-Р., с което обвиняемият М.Н.П., роден на 02.02.1994 г. в Г.Р., о.Б., с адрес: с.Д., О.Р., българин, български гражданин, неженен, със средно образование, готвач в хотел „Р.“ с.Б., О.Р., неосъждан, ЕГН*, се признава за виновен в това, че на 18.03.2019 г. около 23.00 часа по път BLG-1192, свързващ с.Г.Д., О.Р. със с.Д., О.Р., е управлявал МПС - лек автомобил марка „Ф.”, модел „П.“, с peг. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 2.14 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен №ARBA 0087 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

НАЛАГА на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК и чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия М.Н.П.  наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца и наказание „Глоба“ от 100.00 лева.ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.343 г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия М.Н.П. и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 11 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, от така определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС” времето, през което обвиняемият е бил лишен по адм. ред със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-0331-000058/2019 г. на н-к група при РУ на МВР-Р. от възможността да упражнява това свое право, считано от 19.03.2019 г..

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №177 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:....................................................