П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1222

 

Номер   1222

Година   07.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200130

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.П.Б. – защитник на обвиняемата К.П.К. и представителя на РП-Р. – зам. районен прокурор В.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №130/2019 г. по описа на РУ на МВР-Б., наблюдателно производство №1932/2018 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемата К.П.К., родена на 02.06.1960 г. в г.Р., от с.Е., о.Р., У.„В.Л.“№18,българка, с българско гражданство, омъжена, неосъждана, със средно образование, продавач, ЕГН* се признава за виновна затова че:

На 07.06.2018 г. в с.Е. магазин, намиращ се в с.Е., о.Р., на У.„Д.м.“№7, както и в частен дом - къща, находяща се в с.Е., У.„В.Л.“№18, нейна собственост и ползвана от нея, държала цигари - акцизни стоки без бандерол, който се изисква по закон, като случаят не е маловажен, а именно:

74 бр. стекове цигари м. „T.K.R.“, 80 мм., всеки съдържащ по 10 бр. кутии цигари без бандерол, с по двадесет къса, общо 740 бр. кутии цигари;

23 бр. стекове кутии цигари м. „P.s.“ без бандерол, 100 мм. дължина, всеки от стековете съдържащ по 10 бр. кутии цигари от тази марка без бандерол, с по двадесет къса цигари в кутия, общо 230 бр. кутии цигари;

3 бр. кутии цигари, марка „T.K.R.“, 80 мм., всяка съдържаща двадесет къса цигари, без бандерол;

14 бр. кутии цигари м. „P.s.“ 100 мм., всяка съдържаща по двадесет къса цигари, без бандерол, като всички кутии с цигари са без бандерол, който се изисква по закон, съгласно чл.2, т.2, чл.4, ал.1, т.1 и т.7, чл.11, ал.1, т.1, вр. с чл.10 от ЗАДС, общата стойност на цигарите е 5`545.00 лв. и общо дължимият акциз е в размер на 3`537.00 лв. и случаят не е маловажен - престъпление по чл.234, ал.1, пр.II от НК, поради което и на основание чл.234, ал.1, пр.II от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1, ал.2 от НК, вр. с чл.57, ал.2 от НК, й се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 месеца и наказание „ГЛОБА“ в размер на 300.00 лв., както и наказание лишаване от право да упражнява професия или дейност на продавач и да изпълнява материално-отчетническа дейност за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца за изпитателен срок от 3 години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.„б“ от НК, вр. с чл.234, ал.5 /предишна ал.З /от НК в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства:

74 бр. стекове цигари м. „T.K.R.“, 80 мм., всеки съдържащ по 10 бр. кутии цигари без бандерол, с по двадесет къса, общо 740 бр. кутии цигари;

23 бр. стекове кутии цигари м. „P.s.“ без бандерол, 100 мм. дължина, всеки от стековете съдържащ по 10 бр. кутии цигари от тази марка без бандерол, с по 20 къса цигари в кутия, общо 230 бр. кутии цигари;

3 бр. кутии цигари, марка „T.K.R.“, 80 мм., всяка съдържаща двадесет къса цигари, без бандерол;

14 бр. кутии цигари м. „P.s.“ 100 мм., всяка съдържаща по двадесет къса цигари, без бандерол, като всички кутии с цигари са без бандерол намиращи се на съхранение в РУ на МВР-Р. следва да бъдат отнети.

ПОСТАНОВЯВА унищожаването на посочените вещи по установения от закона ред.

Препис от определението да се изпрати на РУ-Б., към ОД на МВР-Б. с оглед предприемане на мерки по унищожаването на посочените веществени доказателства.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

Районен съдия:.............................................................