О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1884

 

Номер   1884

Година   16.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100897

по  описа  за

2017

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано по искова молба депозирана от М.Р.К., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Ц.И.А.ІІ”№16, против Л.Н.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Г.К.”№2.

С решение №1387 от 08.03.2018 г., постановено по Г.д. №897/2017 г. по описа на Рг.РС, съдът е допуснал до делба между М.Р.К., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Ц.И.А.ІІ”№16 и Л.Н.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Г.К.”№2, на следнaтa съсобственa между тях движима вещ: ЛЕК АВТОМБИЛ марка и модел „С.С.”, с per. №*, цвят: Сив/Бял, при равни делбени квоти от по 1/2 ид. части за всеки от съделителите, на основание чл.34 от ЗС, която вещ се намира в държане на Л.Н.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Г.К.”№2., както и следните движими вещи, а именно:

1.Съдомиялна „З.”, вградена - 1 брой, придобита през 2008 г.;

2. Вградена фурна „Г.”, с черна втара и иноксова дръжка - 1 брой, придобита през 2008 г.;

3. Вграден котлон „Г.” - 1 брой, придобит през 2008 г.;

4. Абсорбатор „Г.” - 1 брой, придобита през 2008 г.;

5. LCD телевизор „С.” - 2 броя, първият е придобит през 2008 г., 42 ” или 43 ”, а вторият е придобит през 2010 г., 32 ”;

6. Мека мебел имитация на лен, ъглова с размери 2,20/2,20, с бежова дамаска и 5 възглавници за облегалката, цвят: бежов и венге - 1 брой и декоративни възглавници към нея - 8 броя, от които 4 бежови и 4 бежов и венге, придобита през 2008 г.;

7. Холна маса, от ПДЧ и стъкло, цвят венге с размери 1,20/0,80 м. - 1 брой, придобита през 2008 г.;

8. Маса за хранене, от ПДЧ и стъкло, разтегателна - 1 брой, придобита през 2008 г.;

9. Етажерка за книги, от ПДЧ, цвят венге - 2 броя, придобити през 2009 г., изработени по поръчка;

10. Поставка за телевизор, цвят венге, състояща се от две шкафчета и едно чекмедже, придобита през 2008 г.;

11. Пердета, тънки (тюл) слонова кост, 12,00 м.; Перде тънко – дневна, органза; Перде тънко “W.; Перде плътно – жълто;

12. Комплект за спалня от ПДЧ, цвят черно и сиво,, включващ легло с повдигащ механизъм с ракла в горното част, с размери 1,64/2,00 м., нощни шкафчета - 2 бр., тоалетка с шкафче и чекмедже, скрин с три броя чекмеджета, матрак за леглото с размери 1,64/1,90 м., който е закупен 2008 г. и изработен по поръчка',

13. Скрин от ПДЧ, в цвят черно и сиво, състоящ се от шкаф и три чекмеджета до него, върху който е залепен повивалник от черна кожа, килим цвят черно и сиво, полиестер, с размери 1,00/1,50 м., перде тънко – дневна, органза;

14. Легла - 2 бр., ъглови, единични, ПДЧ, кафяви, с повдигащи механизми и матраци, с размери 0,82/1,90 м., ракла от ПДЧ, кафява, скрин от ПДЧ с 5 броя чекмеджета, гардероб, от ПДЧ, кафяв, еднокрилен с 2 броя чекмеджета.

15. Гардероб от ПДЧ, трикрилен с 3 броя чекмеджета, бежов - 1 брой, придобит през 2008 г.;

16. Перде – декорация лилаво с размери 1.40 х 2.80;

17. Етажерка за обувки, бежова - 1 брой, придобита през 2009 г.;

18. Иноксов парапет за извита вътрешна стълба - 1 брой, закупен през 2008 г.;

19. Кухня от ПДЧ по поръчка, цвят венге, на два реда: долен П-образен с размери 3,00/2,00/2,50, състояща се от 6 шкафа и 7 чекмеджета и описаните по-горе уреди за вграждане; горен Г-образен със 7 броя шкафчета и описания по-горе вграден абсорбатор, ведно с 2 броя етажерки за чаши и сувенири в същия цвят и стъклена вратичка, изработена и монтирана 2008 г.;

20. Алуминиеви щори – сиви 6 бр. – 0.45 х 1.00 – 3.00 бр.; 0.50 х 1.00 – 1.00 бр.; 05 х 2.00 – 2 бр.

21. Каса (сейф), метална - 1 брой.

Производството по делото е приключило с протоколно определение №5496 от 11.10.2018 г., с което е одобрена от съда сключената между страните съдебна спогодба, по силата, на която на ответника Л.Н.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Г.К.”№2, са възложени в реален дял допуснатите до делба с горецитираното решение движими вещи, а ищцата М.Р.К., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Ц.И.А.ІІ”№16, е получила парично уравнение на дела си за сумата от 3`097.00 лв.

По делото на 28.02.2019 г. е постъпила молба от страна на ищцата М.Р.К., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Ц.И.А.ІІ”№16, с която е направено искане съдът да допусне поправка на протоколно определение №5496 от 11.10.2018 г., с което е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба, като бъде отстранена допусната от съда очевидна фактическа грешка във възложените в дял вещи на ответника, като бъде отразена под т.22 и възлагане на допуснатия до делба лек автомобил.

В съответствие с разпоредбата на чл.247, ал.2 от ГПК, съдът е указал препис от депозираната молба за поправка на допусната в решението очевидна фактическа грешка да се изпрати на насрещната страна, като същевременно е предоставил едноседмичен срок за депозиране на отговор.

В указания едноседмичен срок не е постъпил отговор на предявената молба за поправка на очевидна фактическа грешка в постановения от съдебен акт.

Съдът имайки предвид фактическите и правни твърдения визирани в депозираната от ищцата молба с правно основание чл.247 от ГПК, приема за установено следното:

Съдът намира така депозираната молба за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по настоящето дело протоколно определение №5496 от 11.10.2018 г., с което е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба за процесуално допустима. Същата изхожда от активно легитимирана страна в процеса.

 Разгледана по същество се явява основателна, поради следните съображения:

Съдът като прецени доказателствата и съобрази закона приема следното:

Съгласно чл.247, ал.2 от ГПК, съдът може по своя инициатива или по молба на страните, да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.

Съдът, имайки предвид съдържанието на постановеното определение, позовавайки се на разпоредбата на чл.247, ал.3 от ГПК счита, че не е необходимо страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание.

В случая при постановяване на определението си съдът в диспозитива е пропуснал да отрази като възложен в дял на ответника и процесния лек автомобил марка и модел „С.С.”, с per. №*, цвят: Сив/Бял. С цитираното по-горе решение в първата фаза на съдебната делба посочения автомобил е бил допуснат до делба при равни квоти между страните. При изслушване в съдебното заседание, в което е одобрена съдебната спогодба на изготвената съдебно-оценителна експертиза, изрично вещото лице е посочило, че сумата, за която е постановено парично уравняване на дела на ищцата включва и стойността на лекия автомобил. В тази насока е и волята на страните при постигане на спогодбата и мотивите на съда за нейното одобрение. Предвид изложеното съдът, счита, че действително в постановения диспозитив на съдебното определение, с което е одобрена от съда постигната между страните съдебна спогодба е допусната очевидна фактическа грешка относно вещите, които се възлагат в дял на ответника по делото.

С оглед на посоченото съдът намира, че са налице предпоставките на чл.247, ал.1 от ГПК, за поправяне на допуснатата очевидна фактическа грешка в постановения съдебен акт в горния смисъл.

Водим от горното Рг.РС

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършване на поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на протоколно определение №5496 от 11.10.2018 г., постановено по Г.д. №897/2017 г. по описа на Рг.РС, като вместо погрешно отразеното:

„ПОСТАВЯ В РЕАЛЕН ДЯЛ на съделителя Л.Н.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Г.К.”№2, следните движими вещи:

1. Съдомиялна „З.”, вградена - 1 брой, придобита през 2008 г.;

2. Вградена фурна „Г.”, с черна врата и иноксова дръжка - 1 брой, придобита през 2008 г.;

3. Вграден котлон „Г.” - 1 брой, придобит през 2008 г.;

4. Абсорбатор „Г.” - 1 брой, придобита през 2008 г.;

5. LCD телевизор „С.” - 2 броя, първият е придобит през 2008 г., 42 ” или 43 ”, а вторият е придобит през 2010 г., 32 ”;

6. Мека мебел имитация на лен, ъглова с размери 2,20/2,20, с бежова дамаска и 5 възглавници за облегалката, цвят: бежов и венге - 1 брой и декоративни възглавници към нея - 8 броя, от които 4 бежови и 4 бежов и венге, придобита през 2008 г.;

7. Холна маса, от ПДЧ и стъкло, цвят венге с размери 1,20/0,80 м. - 1 брой, придобита през 2008 г.;

8. Маса за хранене, от ПДЧ и стъкло, разтегателна - 1 брой, придобита през 2008 г.;

9. Етажерка за книги, от ПДЧ, цвят венге - 2 броя, придобити през 2009 г., изработени по поръчка;

10. Поставка за телевизор, цвят венге, състояща се от две шкафчета и едно чекмедже, придобита през 2008 г.;

11. Пердета, тънки (тюл) слонова кост, 12,00 м.; Перде тънко – дневна, органза; Перде тънко “W.; Перде плътно – жълто;

12. Комплект за спалня от ПДЧ, цвят черно и сиво,, включващ легло с повдигащ механизъм с ракла в горното част, с размери 1,64/2,00 м., нощни шкафчета - 2 бр., тоалетка с шкафче и чекмедже, скрин с три броя чекмеджета, матрак за леглото с размери 1,64/1,90 м., който е закупен 2008 г. и изработен по поръчка',

13. Скрин от ПДЧ, в цвят черно и сиво, състоящ се от шкаф и три чекмеджета до него, върху който е залепен повивалник от черна кожа, килим цвят черно и сиво, полиестер, с размери 1,00/1,50 м., перде тънко – дневна, органза;

14. Легла - 2 бр., ъглови, единични, ПДЧ, кафяви, с повдигащи механизми и матраци, с размери 0,82/1,90 м., ракла от ПДЧ, кафява, скрин от ПДЧ с 5 броя чекмеджета, гардероб, от ПДЧ, кафяв, еднокрилен с 2 броя чекмеджета.

15. Гардероб от ПДЧ, трикрилен с 3 броя чекмеджета, бежов - 1 брой, придобит през 2008 г.;

16. Перде – декорация лилаво с размери 1.40 х 2.80;

17. Етажерка за обувки, бежова - 1 брой, придобита през 2009 г.;

18. Иноксов парапет за извита вътрешна стълба - 1 брой, закупен през 2008 г.;

19. Кухня от ПДЧ по поръчка, цвят венге, на два реда: долен П-образен с размери 3,00/2,00/2,50, състояща се от 6 шкафа и 7 чекмеджета и описаните по-горе уреди за вграждане; горен Г-образен със 7 броя шкафчета и описания по-горе вграден абсорбатор, ведно с 2 броя етажерки за чаши и сувенири в същия цвят и стъклена вратичка, изработена и монтирана 2008 г.;

20. Алуминиеви щори – сиви 6 бр. – 0.45 х 1.00 – 3.00 бр.; 0.50 х 1.00 – 1.00 бр.; 05 х 2.00 – 2 бр.

21. Каса (сейф), метална - 1 брой

с обща стойност на дела 6`194,00 лева.,

 

ДА СЕ ЧЕТЕ:

 

„ПОСТАВЯ В РЕАЛЕН ДЯЛ на съделителя Л.Н.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„Г.К.”№2, следните движими вещи:

1.Съдомиялна „З.”, вградена - 1 брой, придобита през 2008 г.;

2. Вградена фурна „Г.”, с черна врата и иноксова дръжка - 1 брой, придобита през 2008 г.;

3. Вграден котлон „Г.” - 1 брой, придобит през 2008 г.;

4. Абсорбатор „Г.” - 1 брой, придобита през 2008 г.;

5. LCD телевизор „С.” - 2 броя, първият е придобит през 2008 г., 42 ” или 43 ”, а вторият е придобит през 2010 г., 32 ”;

6. Мека мебел имитация на лен, ъглова с размери 2,20/2,20, с бежова дамаска и 5 възглавници за облегалката, цвят: бежов и венге - 1 брой и декоративни възглавници към нея - 8 броя, от които 4 бежови и 4 бежов и венге, придобита през 2008 г.;

7. Холна маса, от ПДЧ и стъкло, цвят венге с размери 1,20/0,80 м. - 1 брой, придобита през 2008 г.;

8. Маса за хранене, от ПДЧ и стъкло, разтегателна - 1 брой, придобита през 2008 г.;

9. Етажерка за книги, от ПДЧ, цвят венге - 2 броя, придобити през 2009 г., изработени по поръчка;

10. Поставка за телевизор, цвят венге, състояща се от две шкафчета и едно чекмедже, придобита през 2008 г.;

11. Пердета, тънки (тюл) слонова кост, 12,00 м.; Перде тънко – дневна, органза; Перде тънко “W.; Перде плътно – жълто;

12. Комплект за спалня от ПДЧ, цвят черно и сиво,, включващ легло с повдигащ механизъм с ракла в горното част, с размери 1,64/2,00 м., нощни шкафчета - 2 бр., тоалетка с шкафче и чекмедже, скрин с три броя чекмеджета, матрак за леглото с размери 1,64/1,90 м., който е закупен 2008 г. и изработен по поръчка',

13. Скрин от ПДЧ, в цвят черно и сиво, състоящ се от шкаф и три чекмеджета до него, върху който е залепен повивалник от черна кожа, килим цвят черно и сиво, полиестер, с размери 1,00/1,50 м., перде тънко – дневна, органза;

14. Легла - 2 бр., ъглови, единични, ПДЧ, кафяви, с повдигащи механизми и матраци, с размери 0,82/1,90 м., ракла от ПДЧ, кафява, скрин от ПДЧ с 5 броя чекмеджета, гардероб, от ПДЧ, кафяв, еднокрилен с 2 броя чекмеджета.

15. Гардероб от ПДЧ, трикрилен с 3 броя чекмеджета, бежов - 1 брой, придобит през 2008 г.;

16. Перде – декорация лилаво с размери 1.40 х 2.80;

17. Етажерка за обувки, бежова - 1 брой, придобита през 2009 г.;

18. Иноксов парапет за извита вътрешна стълба - 1 брой, закупен през 2008 г.;

19. Кухня от ПДЧ по поръчка, цвят венге, на два реда: долен П-образен с размери 3,00/2,00/2,50, състояща се от 6 шкафа и 7 чекмеджета и описаните по-горе уреди за вграждане; горен Г-образен със 7 броя шкафчета и описания по-горе вграден абсорбатор, ведно с 2 броя етажерки за чаши и сувенири в същия цвят и стъклена вратичка, изработена и монтирана 2008 г.;

20. Алуминиеви щори – сиви 6 бр. – 0.45 х 1.00 – 3.00 бр.; 0.50 х 1.00 – 1.00 бр.; 05 х 2.00 – 2 бр.

21. Каса (сейф), метална - 1 брой.

22. ЛЕК АВТОМБИЛ марка и модел „С.С.”, с per. №*, цвят: Сив/Бял,

с обща стойност на дела 6 194,00 лева.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:……………………………………….