П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1596

 

Номер   1596

Година   01.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101403

по  описа  за

2018

година

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.238, ал.2, изр.1 от ГПК, производството по гр. дело №1403 по описа за 2018 г. на РС-Рг.

ПРИЛАГА към делото представения в днешното съдебно заседание от адвокат К. списък на разноски за заплатено адвокатско възнаграждение от 400.00 лева лева.

ОСЪЖДА Х.А.Д., с ЕГН*, Ч.Н.Р. от АК-Бл. със С.А. Г.Я., У.„Ц.Б.I. “№85,  да заплати на М.С.Ш. с ЕГН* от Г.Б., У.„Г.А.“№18, сумата от 400.00 лева, представляваща сторени разноски по делото от ответника за адвокатско възнаграждение.

Определението за прекратяване на производството по гр.о дело №1403 по описа за 2018 г. на РС-Рг подлежи на обжалване с частна жалба, подадена  Ч. Рг.РС до ОС-Бл. в едноседмичен срок, считано от днес за  ответника и от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................................