П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1816

 

Номер   1816

Година   12.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100247

по  описа  за

2019

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.Г. дело №247 по описа за 2019 г. по описа на Рг.РС, поради извършване на разпита по делегация на свидетеля Д.К.М. от Г.Р., У.„Е.Й.“№58, В. .2, А..

Определението на съда за прекратяване на производството по ч.Г. дело № дело №247 по описа за 2019 г. на Рг.РС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................................