П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1973

 

Номер   1973

Година   23.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101155

по  описа  за

2018

година

 

ПОСТАНОВЯВА в книгата по чл.49, ал.1 от ЗН, водена в Рг.РС да се впише приемането от Б.И.Т., ЕГН*, М.И.Т., ЕГН*, и Р.И.Т., ЕГН* и тримата с адрес в Г.Р., У.„Б.К.”№16, на наследството на тяхната майка – А.И.Т., ЕГН*, починала на 08.02.2017 г., б.ж. на Г.Р., посредством изпращане на заверен препис от протокола от днешното съдебно заседание след влизане в сила на прекратителното определение.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1155 по пописа за 2018 г. на Рг.РС поради изчерпване на процедурата по чл.51 от ЗН.

Определението за прекратяване на производството по гр. дело №1155 по описа за 2018 г. на Рг.РС подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от днес за заинтересованите страни Б.Т., М.Т. и от получаване на съобщението от молителя „Б.Д.“ и заинтересованата страна Р.Т..

 

Районен съдия:…………………………………………