П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1594

 

Номер   1594

Година   01.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200644

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Т.К. към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимият Р.С.К. и представителя на РП-Р. – прокурор В.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №644/2018 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №1418/2018 г., по описа на РП-Р., ДП №212/2018 г., по описана РУ-Р., с което подсъдимия Р.С.К., ЕГН*, роден на 12.09.1997 г. в Г.Р., о.Б., българин, българско гражданство, с адрес: Г.Р., о.Б., У.„З.”№51, начално образование, неженен, осъждан, безработен, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2018 г. около 13:30 часа в Г.Р., о.Б., от двор на имот, находящ се на У.„Л.К.”№10, отнел чужда движима вещ – велосипед, марка и модел „D.-ZX3-C.“ на стойност 330.00 лева, от владението на А.С.Ш. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, К. престъплението е извършено при условията на опасен рецидив, след К. е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една г., изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК - с влязло в сила на 15.02.2018 г. определение за одобряване на споразумение по НОХД №818/2017 г. по описа на Рг.РС е осъден за престъпление по чл.346, ал.2, т.1, пр.І и пр.ІІ, т.2, пр.ІІІ, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на лишаване от свобода за срок от една г. и един месец при първоначален строг режим на изтърпяване, и след К. е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, К. поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, както следва - с влязло в сила на 28.06.2016 г. определение за одобряване на споразумение по НОХД №461/2016 г. по описа на Рг.РС е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.ІІ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на лишаване от свобода за срок от 10 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване; с влязло в сила на 15.02.2018 г. определение за одобряване на споразумение по НОХД №818/2017 г. по описа на Рг.РС е осъден за престъпление по чл.346, ал.2, т.1, пр.І и пр.ІІ, т.2, пр.ІІІ, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на лишаване от свобода за срок от 1 г. и 1 месец при първоначален строг режим на изтърпяване – престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а“ и б.„б“ от НК.

НАЛАГА на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а“ и б.„б“ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на подсъдимия К. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 г. и 1 месец, К. на основание чл.57, ал.1, т.2, б.„б“ от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража така определеното наказание да се изтърпи при първоначален строг режим.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.С.К. с ЕГН*,  да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 46.92 разноски на ДП, както и 5.00 лева по сметка на Рг.РС за издаване на ИЛ.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:............................................