П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1663

 

Номер   1663

Година   04.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200135

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат И.Д. от АК-Б.,  защитник на подсъдимия М.П.Х./M.P.C./, роден на 18.01.1967 г. в Г.С., Р.Г. и И.К., прокурор при РП-Р..

ОСЪЖДА подсъдимият М.П.Х./M.P.C./, роден на 18.01.1967 г. в Г.С., Р.Г., да заплати по сметката на ОД на МВР-Б. сумата от 45.00 лева сторените разноски за експертиза в ДП, а по сметка на РС-Рг. сума от168.00 лева за извършен превод.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................