П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1737

 

Номер   1737

Година   09.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200196

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат Н.П. от АК-Б. – защитник на обвиняемия М.Г. и И.К. - мл. прокурор при РП-Р. за решаване на за решаване на наказателно производство по бързо производство №3794зм - 94/2019 г. по описа на РУ-Б. при ОДМВР-Б., наблюдателно производство №444/2019 г. по описа на РП-Р.,  с което обвиняемият М.Г.Г., роден на 04.03.1980 г. в Г.Б., О.Б., о.Б., ЕГН*, с адрес: с.Б., О.Р., У.„Д.Ш.“№., българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, безработен; се признава за виновен за това, че на 27.03.2019 г. около 01:00 ч. в Г.Б. по У.„П.Е.“ в района на подлеза, посока Г.Д. управлявал МПС - лек автомобил марка и модел „Ф.Т.” с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.37 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ с инв. №ARBB 0019 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия следните наказания: - лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от3 години; -глоба от 200.00 лева.НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия М.Г.Г., със снета по делото самоличност, наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, а именно съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №29/2019г., № в АИС - АНД 19-3794-000067/2019 г. на И.М.К., мл. автоконтрольор в РУ-Б. при ОДМВР-Б., считано от 27.03.2019 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х.д №196 по описа за 2019 г. на РС-Рг..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Председател:........................................................