П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1922

 

Номер   1922

Година   18.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200218

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адвокат Т.М. от АК-Б. – защитник на обвиняемия А.Г.Ш. и прокурор И.К. при РП-Р. споразумение по нохд №218/2019 г. по описа на Рг.РС, отразено в протокола от днешното съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................................................