П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1936

 

Номер   1936

Година   19.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200431

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат М.К., от АК-Б.,  служебен защитник на подсъдимия М. С. К., А.Н.П. от  АК-Б., служебен защитник на С.С.Ш. и прокурор В.Ч., при РП-Р. за решаване на нохд №431/2018 г. по описа на РгРС.

Осъжда подсъдимите С.С.Ш. и М.С.К., със снета по делото самоличност, да заплатят солидарно по сметката на ОД на М.-Б., сумата от 95,22 лева за сторените разноски за експертизи, която сума следва да бъде заплатена солидарно и с Г.Е.А., ЕГН*.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Районен съдия:......................................................

Съд. Заседатели:1./М.Д./………………….. 2./О.М./……………………………

 

Съдът намира, че следва да бъдат осъдени подсъдимите  да заплатят  направените по нохд №431/2018 година при съдебното разглеждане на делото разноски за свидетели.

Водим от горното, съдът

О п р е д е л и :

 

ОСЪЖДА подсъдимите С.С.Ш. и М.С.К., със снета по делото самоличност, да заплатят солидарно по сметката РС-Рг. и сумата от 30,54 лева за сторените пътни разноски на свидетели.

Това определение подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред БЛОС.

 

Районен съдия:......................................................

Съд. Заседатели:1./М.Д./………………….. 2./О.М./……………………………