П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1956

 

Номер   1956

Година   22.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200653

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат Н.П. от АК-Б.,  упълномощен защитник на подсъдимия Р.Т.Й. и прокурор К.Ч., при РП-Р., по нохд №653/2018 г. по описа на Рг.РС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................................