П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1991

 

Номер   1991

Година   24.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200222

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат С.П. от АК-Б., защитник на обвиняемия В.С.М. и прокурор К.Ч. от РП-Р. по нохд №222/2019 г. по описа на Рг.РС, подписано в днешното съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът намира, че следва да бъде отменена мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия В.С.М., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Отменя взетата спрямо обвиняемия В.С.М., Г.Б., ЕГН*, мярка за неотклонение “Подписка“в БП №100/ 2019 г. по описа на РУ-..

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. дело №222 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производството по н.о.х. дело №222 по описа на Рг.РС за 2019 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:..............................................................