О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2394

 

Номер   2394

Година   22.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100664

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от Н.Т.Е., ЕГН*, с А. Г.Д., У.„М.П.“№14, Ч. пълномощника А.М.А., АК-Б., със съд. А. Г.Б., У.„Т.А.№4, .3, о.№3, против Р.К.Е., ЕГН* и С.С.Е., ЕГН*, с А. Г.С., Ж.„Б.Б.“№2, в.1, . 2, а.№59, с посочено правно основание чл.270, ал.2 от ГПК.

Налице е невъзможност за образуване на съдебен състав от създадените гр. и нак. отделения в Рг.РС по следните съображения:

Първоначално производството по делото е разпределено на принципа на случайния подбор Ч. електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването на делата на съдия И.Т., която с протоколно определение №1708 от 10.04.2019 г. се е отвела от състава на съда за разглеждане на делото.

С протоколно определение №2259 от 15.05.2019 г. съдия Р.З., определена на принципа на случайния подбор, също се е отвела от състава на съда за разглеждане на делото.

С определение №2309 от 17.05.2019 г., определената на принципа на случайния подбор Ч. електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването на делата на съдия В.П. се е отвела от състава на съда за разглеждане на настоящето Г. дело №664 по описа на Рг.РС за 2018 г.

След самоотводите на съдиите от Г.о., съответно с определения №2373 от 21.05.2019 г. и определение №2386 от 21.05.2019 г. са се отвели и съдиите от двата състава на нак. отделение съдия Е.Б. и съдия С.Ш..

Поради невъзможността за образуване на състав от гр. и нак. отделение в Рг.РС следва, че са налице предпоставките делото да се изпрати на горестоящия съд, за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му.

Водим от гореизложеното и на основание чл.23, ал.3 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство образувано пред Рг.РС по Г. дело №664 по описа на Рг.РС за 2018 г..

УКАЗВА делото да се изпрати на Бл.ОС, на основание чл.23, ал.3 от ГПК, за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

И.ф. Председател на Районен съд - Разлог:......................................................