П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2477

 

Номер   2477

Година   28.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100320

по  описа  за

2019

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №320 от 2019 г. по описа на РС-Рг., поради оттегляне на молбата, въз основа на която е обраувано делото.

ОБЕЗСИЛВА заповед за незабавна защита от 27.03.2019 г., постановена по гр. дело №320 от 2019 г. по описа на РС-Рг.

ОСЪЖДА В.М.Н., ЕГН*, с адрес: г.Р., У.„Г.Д.“№1, .3, а.7, да заплати по сметката на РС-Рг. дължимата държавна такса за образуване на настоящото производство в размер на 30,00 лева.

Определението, с което е прекратено настоящото производство подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес за ответника и от получаване на съобщението от молителя пред ОС-Бл.

 

Районен съдия:................................................