П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2520

 

Номер   2520

Година   29.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100452

по  описа  за

2019

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г. дело 452 от 2019 г. по описа на РС-Рг..

Определението, с което е прекратено настоящото производство подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес пред ОС-Бл.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................