П Р И С Ъ Д А    2187

 

Номер   2187

Година   10.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200588

по  описа  за

2018

година

 

Признава подсъдимият И.Ф.Б. - роден на 07.11.1953 г. в Г.В., от с.Ю., О.В., българин, с българско гражданство, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 27.08.2017 г. в местността „Б.“, землище на Г.Я., в отдел 172 б.“е“ от горския фонд, стопанисван от ТП„.Я. в съучастие като съизвършител с Ф.И.Б., ЕГН*, с редовно писмено позволително, но извън указаните в него дървета, отсекли, взели и извозили 4 бр. дървета от смърч, разпределени по количества и сортиментност, както следва: 1.02 куб. м., I-ви клас на сортиментност; 0.64 куб. м., II-ри клас на сортиментност, 0.40 куб. м., III-ти клас на сортиментност, всичко на обща стойност 206.28 лв., като случаят е маловажен – престъпление по чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78„а”, ал.1 от НК, вр. с чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност, като му налага адм. наказание „Глоба” от 1`000.00 лева.

Признава подсъдимият Ф.И.Б., роден на 11.12.1990 г. в Г.Р., от с.Ю., О.В., българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 27.08.2017 г. в местността „Б.“, землище на Г.Я., в отдел 172 б.“е“ от горския фонд, стопанисван от ТП„.Я. в съучастие като съизвършител с И.Ф.Б., ЕГН*, с редовно писмено позволително, но извън указаните в него дървета, отсекли, взели и извозили 4 бр. дървета от смърч, разпределени по количества и сортиментност, както следва: 1.02 куб. м., I-ви клас на сортиментност; 0.64 куб. м., II-ри клас на сортиментност, 0.40 куб. м., III-ти клас на сортиментност, всичко на обща стойност 206.28 лв., като случаят е маловажен – престъпление по чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78„а”, ал.1 от НК, вр. с чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност, като му налага адм. наказание „Глоба” от 1`000.00 лева.

Осъжда подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б., със снета по делото самоличност, да заплатят солидарно на ОД на МВР-Б. сумата от 333,25 лева за сторените разноски за експертиза, а на Рг.РС, сума от 40,00 лева, разноски за вещо лице.

Присъдата на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 15-дневен срок, считано от днес пред ОС-Бл..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……….........................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 27.05.2019 г.

към ПРИСЪДА №2187 от 10.05.2019 г.

по НАК.Д. №588 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесен обвинителен акт от РП-Р., с който подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б. са предадени на съд по обвинение за престъпление по чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК затова, че на 27.08.2017 г. в местността „Б.“, землище на Г.Я., в отдел 172 б.“е“ от горския фонд, стопанисван от ТП„.Я., в съучастие като съизвършители, с редовно писмено позволително, но извън указаните в него дървета, отсекли, взели и извозили 4 бр. дървета от смърч, разпределени по количества и сортиментност, както следва: 1.02 куб. м., I-ви клас на сортиментност; 0.64 куб. м., II-ри клас на сортиментност, 0.40 куб. м., III-ти клас на сортиментност, всичко на обща стойност 206.28 лв., като случаят е маловажен.

Представени са и доказателствени материали /ДП №7/2018 г., по описа на РУ-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б. - редовно призовани, явява се лично и с договорно упълномощен защитник. В хода на съдебното следствие и двамата дават обяснения.

Подсъдимият И.Ф.Б. обяснява, че П. ги е отвел и им е показал, че трябва да секат от пътя, нагоре, защото под него са секли други бригади. След известно време горския В. отишъл при тях на обекта и казал, че са секли дървета без марка. На мястото се намирали и лицата Ф.Б., Ю.Г. и И.Г., които събирали вършината. След това тримата - М.В. и подсъдимите отишли на временния склад, а по-късно си тръгнали. След време им се обадил началника, като им казал да се качат на обекта. След като сторили това, там пристигнала и комисия. Там бил и В., който ги отвел не на мястото, където те били секли по-рано, а именно над пътя, и където били заварени от В., а под него, на място където сечта били извършвана от други хора, като казал, че двамата подсъдими са секли именно на това последно място. След това последните отказали да разчистват вършина, като си тръгнали. След време им били съставени актове, като двамата били разпитани по случая в полицията. Всички отсечени дървета от двамата подсъдими били с поставена на тях синя марка.

Подсъдимият Ф.И.Б. обяснява, че М.В. ги е отвел, за да им покаже обекта. След няколко дни започнали работа на същия. След известно време отишъл при тях на обекта и казал, че ще ги глобява, защото има отсечени дървета без марка. В този момент той /Ф.И.Б./ извозвал трупи от ела и бор. Тези дървета ги бил отсякъл баща му, като на тях имало поставена синя марка. Към този момент и двамата работели на обекта наети от Т. В. без да имат сключен трудов договор. На мястото се намирали и лицата Ф.Б., Ю.Г. и И.Г., които събирали вършината. След това тримата - М.В. и подсъдимите отишли на временния склад, а по-късно си тръгнали. След време им се обадил П., като им казал да се качат на обекта. След като сторили това, там пристигнала и комисия. Там бил и В., който ги отвел, не на мястото, където те били секли по-рано, а именно над пътя, а под него, на място, където сечта били извършвана от други хора, като казал, че двамата подсъдими са секли именно на това последно място. След това последните отказали да разчистват вършина, като си тръгнали. След време им били съставени актове, като двамата били разпитани по случая в полицията.

В съдебните прения всеки от подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б. поддържа, че са невинни, а в последната си дума молят да бъдат оправдани.

Защитникът им - адвокат Д. застъпва становище, че подзащитните му следва да бъдат оправдани. Излага довод, че обвинението е останало недоказано и подсъдимите са невиновни по така повдигнатото обвинение. Мотивира го със съображения, че показанията на свидетелите Р. и В. не следва да се кредитират. Излага, че от обясненията на подсъдимите се установява, че първият от двамата, наистина ги е видял и отишъл при тях, но в този момент, те са се намирали над пътя, а не под него, съответно не са добивали дървен материал на инкриминираното място. От друга страна сочи, че показанията на свидетелите Р. и В., освен противоречиви са и нелогични, защото първият от тях, макар и да твърди, че е установил нарушение, в продължение на няколко дни не е предприел действия по неговото констатиране. В същото време от показанията му се установява, че е видял да пада само едно дърво, а не четири, за колкото е повдигнато обвинение от държавното обвинение. Така твърдението, че са отрязани още три дървета почива на предположения.

На следващо място излага съображения, че заключението по делото е неправилно, защото изводите в него се базират на твърденията на свидетелите Р. и В., които обаче се базират на предположения. От друга страна изчисленията в самото заключение също са неправилни, защото посочената в него степен на дебелина на ствола, не съответства на показателите в таблицата. Вещото лице е приело височина 18 м. и среден диаметър 16 см, а сортиментните ведомости установяват, че се касае за насаждения с височина 14 м. и среден диаметър 18 см. Така не става ясно и дали стойността на щетата е изчислена правилно.

На второ място навежда довод, че следва да се приложи разпоредбата на чл.9 НК. Излага съображения, че подсъдимите, а и самото деяние са с ниска степен на обществена опасност. Изведени са от обстоятелството, че само единият от подсъдимите е имал издадено НП за нарушение по ЗГ, но то е с голяма давност. От друга страна вредите на ТП„.Р.”-Р. са били възстановени.

На трето място поддържа довод, че е налице състав на административно нарушение. Акцентира, че вредите са с нисък размер, като в същото време са и възстановени.

Прокурор Ч. поддържа обвинението срещу подсъдимите, както относно фактическата обстановка, така и относно правната квалификация на деянието, отразени в обвинителния акт. Сочи, че в хода на съдебното следствие е установено, че броя отрязани дървета е 4, като същите след това са били окастрени, взети и извозени до временния склад. Тези дървета обаче не се били включени в тези, за които е имало издадено позволително за сеч, като същите не са били и маркирани. Сочи, че относно мястото на деянието показанията на свидетеля В. не съдържат вътрешни противоречия, поради което и следва да се кредитират. Същият е съобщил за установеното от него на компетентните органи, поради което няма основание същите да не бъдат кредитирани в тази им част. Излага още, че показанията на този свидетел се подкрепят и от тези на свидетелите П. и Р., както и от заключението на експертизата. Показанията на свидетеля В., дадени при повторния му разпит не следва да се кредитират, защото е налице объркване, както и на изминалия период от време. Не следва да се кредитират показанията на свидетелите на подсъдимите, защото са заинтересовани от изхода на делото. Държавното обвинение излага още, че въпреки, че е установено, че подсъдимите са действали самостоятелно, поради факта, че между тях е имало координация, следва да се приеме, че се касае за деяние извършено от двамата като съизвършители в условията на съучастие. Излага, че следва да намери приложение нормата на чл.93, т.9 от НК, но не и тази на чл.9, ал.2 от същия кодекс. Пречка за прилагане на последната от двете разпоредби е обстоятелството, че са действали в условията на съучастие, а от друга страна с НП са им налагани наказания за нарушения по ЗГ.

Пледира за освобождаване на подсъдимите от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание в минимален размер, на всеки един от тях.

По делото са събрани гласни и писмени доказателствени източници.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

И.Ф.Б. е роден на 07.11.1953 г. в Г.В., от с.Ю., О.В., българин, с българско гражданство, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН*.

Ф.И.Б. е роден на 11.12.1990 г. в Г.Р., от с.Ю., О.В., българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН*.

И двамата подсъдими не са освобождавани от наказателна отговорност и не са им налагани наказания по адм. ред.

И.Ф.Б. е санкциониран с влязло в сила на 08.08.2014 г. НП, за извършено от него нарушение на ЗГ.

Ф.И.Б. също е санкциониран с влязло в сила на 08.08.14 г. НП, за извършено от него нарушение на ЗГ.

Подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б. са роднини по права линия - баща и син. Към 27.08.2017 г. двамата работели за „Е.-Т“ЕООД-Я. като секачи и извозвачи на дървесина, добивана в местността „Б.“, землище на Г.Я. в отдел 172 б.“е“ от горския фонд, стопанисван от ТП„.Я., но без да имат сключени трудови договори с дружеството работодател. В полза на „Е.-Т“ЕООД-Я. било разрешено да извърши сеч и извоз в посочения отдел въз основа на редовно издадено от свид. инж. М.П. - служител в ТП„.Я. позволително за сеч №0359979/19.04.2017 г. Съгласно позволителното за сеч, в този отдел следвало да бъдат добивани дървета от едра строителна дървесина и средна строителна дървесина, вкл. и от дървесен вид смърч, които са маркирани с контролна горска марка №* със синя боя.

На 27.08.2017 г. около 12:00 часа свидетеля М.В. – горски стражар в ТП„.Я., г.Я., отишъл на обекта в местността „Б.“, землище на Г.Я. където чул шум от моторен трион. След като се приближил видял, че в отдел 172 б.“е“ подсъдимият И.Ф.Б. поваля дърво, като го отсича с моторен трион, докато в същото време подсъдимият Ф.И.Б. извлича с конска влачка трупи на отрязани дървета от същото място към временния склад, който се намирал на около 20 метра от мястото на сечта. Малко след това М.В. установил, че пъна на дървото, което бил видял подсъдимият И.Ф.Б. да отсича, не е маркиран с ГКМ. Установил още, че в близост до това отрязано дърво се намирали пъновете на още три отрязани дървета, като на тях също нямало поставена КГМ, както и, че и четирите отрязани дървета били от смърч. Тогава свидетеля М.В. измерил диаметъра на четирите пъна, и след като забелязал, че части от отрязаните три дървета, които не били маркирани с ГКМ липсват, а следите от влаченето им водят към временния склад, си тръгнал.Същия ден посетил свидетеля М.П. – ст. лесничей в ТП„.Я., г.Я., като го уведомил за случилото се. След това същият ден двамата отишли на мястото, където се намирали отрязаните дървета, като измерили дънерите им, част от които се намирали на място.

На 30.08.2017 г. свидетелите М.В. и М.П., придружени от свидетеля И.Р. – лицензиран лесовъд, отишли в местността „Б.“, землище на Г.Я. в отдел 172 б.“е“. Там в присъствието на подсъдимите тримата обиколили сечището, като установили, че има пънове на отсечени дървета от смърч, които били без марка – общо 4 броя, а дървета, на които имало такава марка не били сечени. Тогава свидетеля М.П. измерил пъновете с клупа. Веднага на място свидетеля М.В. съставил КП, както и два броя АУАН, по един на всеки от двамата подсъдими, за това, че всеки от тях е отсякъл по две дървета немаркирани с ГКМ.

На следващата г. от служители на ТП„.Я., г.Я. бил съставен протокола за освидетелстване на сечището, който бил подписан от свидетеля И.Р., но не вписал възражения в него, защото забравил, че има съставени АУАН на двамата подсъдими.

Видно от данните по приетата по делото комплексна лесотехническа и оценителна експертиза, изготвена в хода на ДП, общата кубатура е 2.06 куб. м., разпределени по категория, клас на сортиментност и количество, както следва: 1.02 куб. м., I-ви клас на сортиментност; 0.64 куб. м., II-ри клас на сортиментност, 0.40 куб. м., III-ти клас на сортиментност, като пазарната цена на отрязаните дървета е 206.28 лв.

Щетата е възстановена на ТП„.Я., г.Я. от подсъдимите на 10.10.2018 г.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на  събраните по делото гласни и писмени доказателствени източници: обясненията на подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б., показанията на свидетелите М.В., И.Р., М.П., Ю.Г., И.Г. и т.М., и многобройни писмени доказателства -  надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК, доказателства събрани в наказателното производство, както и заключение по комплексна лесотехническа и оценителна експертиза.

Така установената фактическа обстановка се оспорва от подсъдимите и техният защитник. Защитата възразява, че свидетелите М.В. и И.Р. са заинтересовани от изхода на делото, поради което и показанията им не следва да се кредитират. Твърди още, че показанията им са и противоречиви, поради което не може да се направи извод, кой от подсъдимите, какви конкретно действия е извършвал.

Настоящата инстанция не споделя тези възражения на защитата, защото цялостният анализ на изложените от свидетелите твърдения, както и заключението на приетата експертиза, налага категоричен извод за виновността на подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б.. Налице са преки и верига от косвени доказателства, обосноваващи еднозначен и непораждащ съмнение извод за извършено от подсъдимите престъпление по чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Доказателствата по делото са в общи линии еднопосочни, взаимно допълващи се в логична връзка и последователност едно спрямо друго, като установяват по несъмнен начин престъпното поведение на подсъдимите М.К.Д. и И.К.Д., а именно фактите относно авторството, времето, мястото и механизма на извършване на престъплението.

Съдът не установи съществени противоречия в показанията на разпитаните свидетели М.В. и М.П.. Не е налице основание да не се дава вяра на показанията им, само защото същите са изпълнявали служебните си задължения. Наличието само на това обстоятелството, не води до заинтересованост на тези лица от изхода на делото.

Оценката на показанията на свидетелите М.В. и М.П., съобразена с останалия доказателствен материал дават основание на съда да приеме, че същите са безпристрастни, последователни и се подкрепят от останалите доказателствени източници. Вътрешната непротиворечивост в показанията на тези свидетели /с изключение на некредитираните им части/, съвкупният им анализ и оценка с останалите доказателства, обоснова крайната съдебна оценка за тяхната достоверност.

Свидетелските показания на свидетеля М.В., оформят най-важната част от доказателствената съвкупност по делото, защото се касае за преки и първични гласни доказателства. Това са гласни доказателства, чиито източник са свидетелските показания на свидетел очевидец. Съдът кредитира изцяло показанията на св. М.В. по отношение на фактите за мястото и времето, където се е намирал, когато е чул, че работи моторен трион, както и развилите се събития след това. Същият свидетелства, че работи като горски стражар в ТП„.Я., г.Я.. На 27.08.2017 г. около 12:00 часа отишъл на обекта в местността „Б.“, землище на Г.Я. в отдел 172 б.“е“. Там чул шум от моторен трион, като след като се приближил до него видял, че И.Ф.Б. поваля дърво, като го отсича с моторен трион. В същия момент Ф.И.Б. извличал с конска влачка трупи на отрязани дървета към временния склад, който се намирал на около 20 метра от мястото, където първият от подсъдимите отсякъл дървото. Понеже М.В. бил близо до подсъдимия Ф.И.Б., същия го заговорил, с цел да го забави и отвлече вниманието му. В този момент И.Ф.Б. започнал да хвърля клони върху пъна на отрязаното дърво. След това обаче М.В. установил, че освен пъна, от който било отсечено дървото, което видял И.Ф.Б. да отсича, имало още три пъна от отрязани дървета, всичките от смърч, на които нямало поставена марка. Установил още, че от отрязаните три други дървета, част от тях били извозени, като от тях имало останали само части, а следите от влаченето водели към склада. Тогава М.В. измерил диаметъра на четирите пъна, като междувременно установил, че следите от отсичане са от същия ден, защото отрязаното било бяло, а не зачервено и с избила смола. След това М.В. си тръгнал.По-късно през деня се върнал на същото място заедно с друго лице, където измерил дънерите на четирите отрязани дървета, които били без поставена марка и се намирали на мястото, където били отсечени тези дървета.  На 30.08.2017 г. отново посетил обекта заедно с И.Р. и М.П., като там били и подсъдимите. Тогава съставил АУАН.

От показанията на св. М.В. се установява главния факт, че на 27.08.2017 г. подсъдимият И.Ф.Б. е сякъл дърво в инкриминираното място, което не е било маркирано с ГКМ, а подсъдимия Ф.И.Б. е извличал вече отрязани немаркирани дървета до временния склад. Тези факти свидетеля М.В. е възприел лично и непосредствено, тъй като е наблюдавал подсъдимите от разстояние докато са извършвали тази си дейност. Така от показанията на св. М.В. се установява времето и мястото на извършване на престъплението – на 27.08.2017 г. в местността „Б.“, землище на Г.Я., в отдел 172 б.“е“ от горския фонд, стопанисван от ТП„.Я.. Същият установява още, че на инкриминираното място е имало отрязани още три дървета, които също са били без поставена на тях КГМ, като и трите са били прясно отсечени.

Показанията на свидетеля М.В. са логични, последователни и кореспондират с останалия доказателствен материал и по специално с показанията на св. М.П. /в кредитираните им части/. Налице са и противоречие в показанията на двамата. Свидетеля М.В. твърди, че в деня, когато е констатирал незаконна сеч, по-късно през деня се върнал на същото място заедно със свидетеля И.Р.. Показанията му в тази им част не следва да се кредитират, защото противоречат на тези на И.Р. и М.П.. Първият от последните двама е категоричен, че е посетил обекта заедно с останалите двама, а втория от тях, установява, че именно той е бил лицето, с което М.В. се е върнал на обекта същия ден.

Други противоречия в показанията на М.В. и М.П., не се констатират.

Съдът кредитира изцяло показанията и на св. М.П. по отношение на фактите, че работи като старши лесничей в ТП„.Я., г.Я.. На 27.08.2017 г. бил уведомен от М.В., че има отрязани четири броя дървета от смърч, без поставена на тях КГМ. Същия ден двамата посетели обекта в местността „Б.“, землище на Г.Я. където също установил, че отрязаните дървета без поставена на дънерите им КГМ са четири. След това си тръгнали. Отново отишли на обекта на 30.08.17 г. заедно с И.Р. и М.П., като там били и подсъдимите. М.В. разкрил част от пъновете от поставена върху тях вършина. Тогава били съставени АУАН и на двамата подсъдими. Показанията на свидетеля М.П. в тази им част, са последователни и кореспондират с останалия доказателствен материал и по специално с показанията на св. М.В. /в кредитираните части/.

От показанията на свидетелите М.В. и М.П. се установява и предмета на престъплението, а именно иглолистни дървета от дървесен вид смърч. От показанията на свидетелите се установява още, че отсечените 4 броя дървета са били отсечени незаконно, т.е. отсечени с редовно писмено позволително за сеч, но извън указаните в него дървета, и които не са били маркирани.

Така от показанията на свидетелите М.В. и М.П. в подробности бяха уточнени времето, начинът и мястото на осъществяване на престъплението и авторството на същото.

В подкрепа на извода за съпричастността на подсъдимите към вмененото им престъпление се явяват и показанията на свидетеля И.Р.. Показанията на този свидетел изцяло подкрепят разказа на свидетеля М.В.. Същият си спомня, че е лицензиран лесовъд, като е работил към „Т.М.”ЕООД. На 30.08.2017 г. той, М.В. и М.П. отишли в местността „Б.“, землище на Г.Я. в отдел 172 б.“е“. Там в присъствието на подсъдимите обиколили сечището, като установили, че има пънове на отсечени дървета от смърч, които били без марка – общо 4 броя, а дървета, на които имало такава марка не били сечени. Пъновете на първите пък били покрити с вършина, за да не се виждат. Тогава М.П. измерил пъновете с клупа, като междувременно и двамата подсъдими твърдели, че по пъновете има марка. Дебелината на отсечените немаркирани и неотсечените маркирани била приблизително еднаква. М.В. е откривал дънерите, като само И.Ф.Б. му помагал. Спомня си, че се е подписал на протокола за освидетелстване на сечището, който обаче не съставен от него, а от служители на ТП„.Я., г.Я.. Не е вписал възражение в него, защото е забравил, че има съставени АУАН на двамата подсъдими. Показанията на свидетеля И.Р. за тези обстоятелства са последователни и непротиворечиви, като се подкрепят от останалия събран по делото доказателствен материал. Ето защо следва да се кредитират изцяло.

При проведения повторен разпит на 02.04.2019 г., свидетелят И.Р. твърди, че пъновете, на които нямало поставена КГМ били два. Така влиза в противоречие с дадените по-рано в хода на съдебното следствие показания. Същите в тази им част /че пъновете били два/ не следва да се кредитират, като съдът отдава това противоречие на изминалия период от време от извършване на деянието и объркване на този свидетел.

Безспорно в основата на разрешаването на конкретния казус има и втора група гласни доказателствени средства. В нея попадат обясненията на подсъдимите и показанията на свидетелите Ю.Г., И.Г. и т.М., последните двама от които конкретно твърдят за присъствие на тях и Ф.Б., на инкриминираните място и време. Съдът отхвърля показанията на свидетелите Ю.Г. и И.Г. относно това им твърдение, защото не се подкрепят от доказателствения материал.Показанията им се оборват от тези на М.В., защото твърди, че не е видял други лица, които да присъстват, освен двамата подсъдими. В тази част показанията им се опровергават и от тези на свидетеля Т.М., който сочи, че само двамата подсъдими са работили на местата, където са били изпращани да работят. Показанията на свидетелите Ю.Г. и И.Г. са на заинтересовани такива, поради което и не следва да се кредитират в тази им част.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля Т.М., от които най-общо се установява, че е наел за работа единия от подсъдимите, а след това и другия такъв. И двамата са работили на спечеления от него обект, от където са добивали дървен материал.След това е научил, че двамата са отрязали дървета без марка.

На следващо място съдът отхвърля обясненията на подсъдимия И.Ф.Б. в частта, в която твърди, че П. им е казал, че трябва да секат от пътя, нагоре, защото под него са секли други бригади; че когато В. отишъл при тях на обекта, там се намирали и лицата Ф.Б., Ю.Г. и И.Г., които събирали вършината; че когато пристигнала комисията, В. ги отвел, не на мястото, където те били секли по-рано, а именно над пътя, и където били заварени от него, а под пътя, на място, където сечта били извършвана от други хора, като казал, че двамата подсъдими са секли именно на това последно място; че всички отсечени дървета от двамата подсъдими били с поставена на тях синя марка.

Съдът отхвърля обясненията и на подсъдимия Ф.И.Б. в частта, в която твърди, че когато В. отишъл при тях на обекта, там се намирали и лицата Ф.Б., Ю.Г. и И.Г., които събирали вършина; че когато пристигнала комисия, В. ги отвел, не на мястото, където те били секли по-рано, а именно над пътя, а под него, на място, където сечта били извършвана от други хора, като казал, че двамата подсъдими са секли именно на това последно място.

Обясненията на двамата подсъдими за тези обстоятелства, не се подкрепят от доказателствения материал.Съдът преценява обясненията им в тази им част като тяхна защитна теза, целяща оневиняването им. Ч. тях подсъдимите реализират правото си на защита и те са съобразени изцяло с възприетата от тях защитна позиция по делото, обективирана в претенцията им да отричат вината си в извършването на инкриминираната престъпна деятелност.

Съдът не дава вяра и игнорира като неубедителни и недостоверни обясненията на подсъдимите, относно тези им твърдения, защото същите

се опровергават от показанията на свидетелите М.В., И.Р. и М.П.. От показанията на първия се установява, мястото, където е видял И.Ф.Б. да сече дърво и от което място другия подсъдим е извличал дървата. Показанията му се подкрепят и от тези на свидетелите М.В. и М.П., на които е обяснил за случилото се. По изложените причини съдът не възприема защитната теза, че подсъдимите са секли на място, различно от инкриминираното.

Що се касае до обясненията на подсъдимите в останалата им част същите, следва да се кредитират изцяло, тъй като в коментираната им част визираните гласни доказателствени средства се отличават с конкретика и изцяло кореспондират с целия останал достоверен доказателствен материал по делото.

Показанията на свидетелите /в кредитираните части/ и обясненията на подсъдимите /в кредитираните части/ се подкрепят изцяло и от събраните писмени доказателства по делото. Съдът не поставя под съмнение процесуалната годност на последните, неоспорени от страните. Съдът кредитира същите, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

От съществено значение за формирането на фактическите и правни изводи на настоящата инстанция се явяват Писма от РДГ, справка за съдимост на подсъдимите, констативен протокол с бланков №005017/30.08.2017 г., АУАН с бланков №000343/30.08.2017 г., АУАН с бланков №000344/30.08.2017 г., позволително за сеч №0359979/19.04.2017 г., технологичен план и карнет – описи,  разписка,  декларации за семейно и материално положение и имотно състояние, автобиографии и другите писмени доказателства. Посредством Писма от РДГ се установява, че спрямо всеки от подсъдимите има влязло в сила НП за извършено от него нарушение по ЗГ. Установено е от справки за съдимост, че подсъдимите са с чисто съдебно минало, и не са освобождавани от наказателна отговорност. Установено е също от констативен протокол с бланков №005017/30.08.2017 г., АУАН с бланков №000343/30.08.2017 г., АУАН с бланков №000344/30.08.2017 г., че същите са съставени вр. с констатираното от свидетеля М.В. престъпление, като дървата не са задържани. Установяването на тези обстоятелства има значение за определяне на част от обективните елементи, включени в състава на престъплението. Видно от позволително за сеч №0359979/19.04.2017 г., същото е в полза на „Е.-Т“ЕООД-Я. с което му е било разрешено да извърши сеч и извоз в посочения в позволителното отдел. От карнет – описи се установява, че е извършено маркиране. Видно от разписка, щетата е възстановена на ТП„.Я., г.Я. от подсъдимите на 10.10.2018 г. От писмо от ТД на НАП и справки за актуални трудови договори на двамата подсъдими се установява, че  към периода на извършване на деянието и двамата подсъдими са били безработни. Видно от Удостоверения от О.В. - подсъдимите не притежават недвижимо имущество. От декларации за семейно и материално положение и имотно състояние, както и от автобиографии, се установява, че И.Ф.Б. е баща на 5 деца, а Ф.И.Б. на две.

 Настоящата инстанция кредитира и останалите събрани по делото, но необсъдени поотделно по-горе писмени доказателства. Доколкото обаче същите са непротиворечиви по отношение на релевантните за доказване факти, съдът намира за ненужно подробното им обсъждане. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

Еднопосочни са доказателствените източници по отношение и на отрязаните дървета, дървесният им вид, кубатура, разпределението им по категория, клас на сортиментност и количество. Липсват основания да се отхвърли заключението на вещото лице. Съдът се доверява и на изготвената по делото КЛТОЕ, тъй като няма основания да се съмнява в компетентността, професионализма и обективността на експерта. При изготвяне на заключението са ползвани материалите от досъдебното производство и е извършен оглед на инкриминираните вещи. Същевременно изготвеното заключение съдържа отговори на поставените задачи, без да възникват каквито и да било съмнения за неговата правилност. Поради изложеното съдът не намери основание да не кредитира заключенията на вещото лице. Експертизата е отговорила на конкретно поставените задачи. От същата се установява, че общата кубатура е 2.06 куб. м., разпределени по категория, клас на сортиментност и количество, както следва: 1.02 куб. м., I-ви клас на сортиментност; 0.64 куб. м., II-ри клас на сортиментност, 0.40 куб. м., III-ти клас на сортиментност, като пазарната цена на отрязаните дървета е 206.28 лв.

От анализа на всички доказателства безспорно се установява както фактическата обстановка при извършване на деянието, така и авторството на подсъдимите.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че по делото се установи по несъмнен начин, че подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б. са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Изпълнителното деяние на престъплението по чл.235, ал.І от НК, може да бъде осъществено посредством пет различни и отделни форми – сечене /отделяне на дърво или части от него с помощта на техническо средство/, събиране /предварително отделена дървесна маса се обособява Ч. събирането й/, добиване /съгласно легалната дефиниция дадена в ЗГ на понятие "добив", то представлява сеч и извоз на дървесина до временен склад т.е. кумулативното осъществяване на двата отделни акта/, вземане /вдигане на дървесната маса и упражняване на владение върху нея/ или извозване /изнасяне на дървесната маса извън границите на горския обект Ч. използване на транспорт/, а такъв е и буквалният прочит на законовия текст. Т.е. този престъпен състав може да бъде реализиран Ч. всяка една от петте форми на изпълнителното деяние или пък Ч. съчетано проявление на две или повече такива. Обективно изпълнителното деяние на това престъпление се изразява в два начина за неговото осъществяване, предвидени в чл.235, ал.1 от НК, а именно – 1. без редовно писмено позволително; или 2. с редовно позволително, но извън указаните в него места, срокове, количество и дървета, при което наказателно-отговорното лице (лица) извърша едно или повече от предвидените пет форми на изпълнителното деяние. За да е налице обективна съставомерност следва да се установи, че дееца или изобщо не е имал разрешение за извършваната дейност или е излязъл извън рамките, обхвата и обема на даденото му разрешение.

Предметът е специален - единствено дървета и части от тях от ГФ. Тълкувайки правната норма на чл.235 от НК се налага извод, че обект на защита са именно отношенията свързани със защитата на горския фонд, поради което и престъплението е в глава "Престъпления в отделни стопански отрасли" на НК. С извършването му се засягат обществени отношения, свързани със собствеността и стопанисването - управление, възпроизводство, ползване и опазване на горите в Република България, които са подробно уредени в специален закон - ЗГ. В чл.2 от ЗГ е дадена легалната дефиниция на понятието "Горски фонд", а именно територията, предназначена основно за гори, обхващаща гори и храсти, както и земите за залесяване и недървопроизводителните земи, посочени в кадастъра. В чл.2, ал.3 от същият Закон се сочи, че не се включват в горския фонд земите, които са урбанизирани, отделните урегулирани имоти по ЗУТ, както и земеделските земи. Основния елемент на престъпния състав по чл.235, ал.1 от НК, в този смисъл е мястото и начина на сечене, събиране, добиване, вземане или извозване на дървета или част от тях, които обаче следва да са част от горския фонд, което пък обстоятелство да е било известно на дееца осъществил престъпния състав по чл.235, ал.1 от НК, към момента на деянието.

В настоящият случай от обективна страна се установят по несъмнен начин наличието на всички елементи от състава на три отделни форми на изпълнително деяние, извършено от подсъдимите, които осъществява състав на престъпление по чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, като на 27.08.2017 г. в местността „Б.“, землище на Г.Я. в отдел 172 б.“е“ от горския фонд, стопанисван от ТП„.Я. в съучастие като съизвършители, с редовно писмено позволително, но извън указаните в него дървета, подсъдимите отсекли, взели и извозили 4 бр. дървета от смърч, разпределени по количества и сортиментност, както следва: 1.02 куб. м., I-ви клас на сортиментност; 0.64 куб. м., II-ри клас на сортиментност, 0.40 куб. м., III-ти клас на сортиментност, всичко на обща стойност 206.28 лв., като случаят е маловажен.

В настоящия случай на всеки от подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б. са инкриминирани три от формите на изпълнително деяние, а именно „секли”, „взели“ и „извозили“.

Съдът прие, че подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б. са осъществили деянието именно в тази му форма. Изпълнителното деяние „сече” е осъществено Ч. извършване на фактически действия от подсъдимите, изразяващи се в отделяне на дървета от естествената им среда в горския  фонд. Резултатът е механично прекъсване на връзката между ствола на дървото и дънера на всяко едно от 4-те дървета. Отсичането на предмета на престъплението е станало с моторен трион, като именно подсъдимите са прекъснали механично връзката между ствола на дървото и дънера на всяко едно от отрязаните 4 броя дървета.

Формата на изпълнителното деяние „вземане“ се осъществява Ч. вдигане на дървесната маса и упражняване на владение върху нея, а формата на изпълнителното деяние „извозване“, Ч. изнасяне на дървесната маса извън границите на горския обект. В случая подсъдимите са взимали от земята отрязаните части от дървета, намиращи се на територията на горския фонд. По този начин са установявали фактическа власт върху тях с цел изнасянето им от горския фонд. Тези техни действия покриват формата на изпълнителното деяние "взема". След това са пренасяли /издърпвали/ с конска влачка предмета на престъплението от мястото на сечта до временния склад. Действията по пренасянето на частите от дърва до този склад, пък покриват формата на изпълнителното деяние "извозване“. Изпълнителното деяние в трите му проявни форми – сечене, вземане и извозване е осъществено пряко от подсъдимите, които фактически са извършили посочените по-горе действия.

В случая тези действия подсъдимите са извършили при наличие на разрешение за извършваната дейност - с редовно писмено позволително, но извън указаните в него дървета. Безспорно е доказано, че дърветата са били изсечени незаконно, т.е. без поставена върху тях КГМ.

От обективна страна в процесния случай е налице и особения предмет на престъпление, а именно дървета или част от тях, принадлежащи към горския фонд. От доказателствата по делото се установи, че процесната дървесина е отсечена, взета и извозена от място, попадащо в чертите на горския фонд, а именно местността „Б.“, землище на Г.Я. в отдел 172 б.“е“ от горския фонд, стопанисван от ТП„.Я..

Косвените доказателства - уликите, могат да послужат в наказателния процес като единствена основа за изграждане на осъдителна присъда, но само в случай, че направеният въз основа на тях извод е единствено възможният. Обвинение, основано само на косвени доказателства - улики, е доказано по несъмнен начин съобразно с изискването на чл.303, ал.2 НПК, когато всяка улика е свързана с основния факт и е от такова естество, че обсъдена вр. с всички останали, съставлява заедно с тях едно хармонично цяло и дава основание да се направят обосновани изводи относно основния факт, за да се разкрие обективната истина досежно фактическите обстоятелства, при които е извършено престъплението. В случая посочените улики съставляват в тяхната съвкупност система от факти, свързани помежду си с главния факт - вземането и извозването на всички дърва за огрев от подсъдимия, тъй като водят до извод, който е единствено възможен и изключва всички останали.

В настоящия случай липсват преки доказателства сочещи, че трите отсечени дървета, извън това, което свидетеля М.В. е видял подсъдимият И.Ф.Б. да отсича с моторен трион, са отсечени именно от двамата подсъдими, както и, че всички части от тези отрязани дървета извозени до временния склад са извозени именно от подсъдимият Ф.И.Б.. В показанията на разпитания по делото свидетеля М.В., не се съдържат преки данни в тази насока. В рамките на наказателното производство не са установени и разпитани очевидци на сечта, вземането и извозването на тези части от отсечени три дървета, освен на посоченото едно такова. Обвинението обаче се доказва с косвени данни с оглед на обстоятелствата, че свидетеля М.В. е видял, че тези три дървета, за които няма преки данни от кой са отсечени, са прясно отсечени, т.е. от същия ден. Установено е също, че в този отдел и на това място са секли, вземали и извозвали само двамата подсъдими, като наоколо не е имало други лица. В същото време подсъдимият И.Ф.Б. е прикривал извършеното от него, като е поставял вършини върху пъна на отрязаното от него дърво, за което е бил забелязан от свидетеля М.В.. Очевидно в цялостното поведение на подсъдимите са налице достатъчно данни, за да се приеме, че те са извършили инкриминираното деяние. Съдът счита, че от визираните обстоятелства може да се направи категоричен извод, че именно подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б. са отсекли, взели и извозили от горския фонд тези дърва, тъй като следва да се изключи възможността това да е сторено от трето лице. Налице е верига от косвени доказателства, обосноваващи еднозначен и непораждащ съмнение извод за съставомерността и авторството на деянието. От изложеното се налага изводът, че не следва да се приема довода на защитата, че не е ясно, кой от подсъдимите какво е вършил.

Според съда относно вида на процесната дървесина и нейното количество противоречия не съществуват. Предмет на престъплението доказано са били дървета от горски фонд, които към момента на сечта им са притежавали определена парична стойност. Същите са били измерени от част от свидетелите, макар и да не са задържани. При определяне на тяхната равностойност, съдът даде вяра на заключението на вещно лице, защото същото е извършило и оглед на останалото от тях и пъновете. Трайно установената съдебна практика е, че стойността следва да бъде съобразена с пазарните цени на предмета на посегателство. В ЛТЕ, назначена в ДП в. л. се е съобразило именно с пазарната цена към момента на деянието, която е 206.28 лева.

Конкретно престъплението по чл.235 от НК уврежда дейностите, свързани с добиването, преработването, съхранението, транспортирането на дървесината, дейности, осъществяващи се под контрола на компетентни държавни органи и подробно регламентирани в ЗГ и подзаконовите му нормативни актове. Високата обществена опасност на тези деяния е мотивирала законодателя да криминализира и маловажните случаи на това престъпление. В настоящият случай доказателства по делото разкриват, че сме изправени пред един маловажен случай на основния престъпен състав по чл.235, ал.1 НК. Преценката дали едно деяние представлява маловажен случай се основава на фактическите данни по делото, отнасящи се до начина на извършване на деянието, вида и стойността на предмета му, вредни последици, данни за личността на дееца и всички други обстоятелства, които имат значение за степента на обществена опасност и морална укоримост на извършеното.

Доколкото приложението на чл.9, ал.2 от НК касае обективната съставомерност на деянието извършено от подсъдимите, предвид становището на защитата, че в случая не са налице предпоставки за приложението на тази норма, следва да се отбележи, че приложението на разпоредбата изисква преценка дали деянието по естеството си е малозначително в степен, че не е обществено опасно или пък обществената му опасност е явно незначителна.

Видно е, че на всеки от подсъдимите е налагано наказание по административен ред с влезло в сила НП за нарушение по ЗГ. Настоящето престъпление е извършено в почивен ден, когато подсъдимите не са очаквали, че ще им бъде извършена проверка. Тези факти сочат за по-висока обществена опасност на извършената от дейците престъпна дейност, които не зачитат установените обществени отношения, свързани с управлението и функционирането на горския фонд, като прилаганата спрямо тях до този момент принуда, не е изиграла предупредителна и превъзпитателна цел. Предвид обаче стойността на отсечената дървесина - 206.28 лева, която стойност води до незначителност на вредните последици, както и факта, че същата е възстановена, съдът приема, че стореното от всеки от подсъдмите се явява маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК.

Деянието му не представлява административно нарушение, предвид броя на отсечените дървета и размера на пазарната им стойност, както и факта, че и на двамата подсъдми е налагано наказание за извършено нарушение по ЗГ.

От субективна страна е налице и изискуемият от наказателния закон пряк умисъл, при наличие на общност на умисъла с другия извършител, тъй като при осъществяването на инкриминираното престъпление /за което подсъдимите са признати за виновни/ в съзнанието на всеки от тях са намерили отражение представи, относно общественоопасния характер на извършеното от всеки от тях деяние /за което всеки от тях е признат за виновен с присъдата/ и последиците от неговото извършване, като същевременно всеки от дейците е предвиждал настъпването на тези последици от своето деяние и пряко е целял това.

Всяко умишлено престъпление, задължително предполага от субективна страна наличието на мотиви и подбуди за неговото извършване. Безмотивно умишлено деяние не може да съществува, тъй като без мотивите не може да се формулира целта, а тя е доминиращо субективно начало в поведението на дееца. при наличие на общност на умисъла с другия извършител

В конкретния случай в интелектуалното и волевото съдържание на умисъла е установено съзнаването от страна на подсъдимите, че с редовно писмено позволително, но извън указаните в него дървета, секат, вземат и извозват дървета от горския фонд, и, че действат в нарушение на установените правила от законодателството на страната, като нарушават важни обществени отношения поставени под закрилата на закона.

От субективна страна всеки от подсъдимите е осъществил инкриминираното деяние виновно /за което е признат за виновен с присъдата/, при форма на вината пряк умисъл. Този извод се извлича от обективно извършените от всеки от подсъдимите действия. Всеки от тях е съзнавал обществено-опасния характер на поведението си, разбирал е и е искал настъпването на обществено опасните последици от действията си, както и, че е налице общност на умисъла с другия извършител.

Причини и мотиви за извършеното престъпление - ниското правосъзнание на подсъдимите.

При гореизложеното, съдът намира че всеки от подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б., следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Нормата на чл.235, ал.6 от НК, предвижда три алтернативни наказания за маловажните случаи на това престъпление – лишаване от свобода до една г. или пробация, или глоба от сто до триста лева.

При определяне на наказанието съдът е счел, че са налице основанията на  чл.78а НК, за освобождаване на подсъдмите от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.235, ал.6, вр. с ал.1, пр.I, пр.IV и пр.V от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, с налагането на адм. наказание, защото  извършеното от тях престъпление се наказва с лишаване от свобода до една г., същото е извършено умишлено, подсъдимите не са осъждани и не са освобождавани от наказателна отговорност, причинените с деянието съставомерни имуществени вреди са репарирани.

При определяне вида и размера на наказанието, което наложи на всеки от подсъдимите, съдът отчете като смекчаващи отговорността му обстоятелства, свързаните с личностните особености на дееца и с инкриминираното деяние – оказаното частично съдействие в хода на съдебното следствие за изясняване на обстоятелствата по делото, размера на вредата, тежкото му материално положение и чистото съдебно минало. Като отегчаващи отговорността му обстоятелства, съдът отчете високия ръст на тези престъпления в района.

Преценявайки всичко това, при превес на смекчаващи вината обстоятелства съдът освободи всеки от подсъдимите от наказателна отговорност, като му определи наказание  глоба от 1`000.00 лева.

С оглед изхода на делото, съдът осъди подсъдимите И.Ф.Б. и Ф.И.Б. да заплатят солидарно на ОД на МВР-Б., сумата от 333,25 лева за сторените разноски за експертиза, а на Рг.РС сума от 40,00 лева разноски за вещо лице.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у подсъдимите на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на страните, като се посочи, че в 7-дневен срок могат да изложат допълнителни съображения.

27.05.2019 г.

Районен съдия: …..............................................